W trakcie prac nad amerykańskim budżetem obronnym na 2021 rok w Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów pojawiła się poprawka przesuwająca część funduszy przeznaczonych na badania i rozwój bombowca B-21 Raider do kategorii zamówienia. Chodzi o stosunkowo niewielką sumę 20 milionów dolarów, która ma pozwolić na rozpoczęcie bliżej nieokreślonych czynności związanych z zamówieniem bombowców przed obecnie obowiązującym terminem.

Zgłoszenie takiej poprawki może wskazywać, że projektowanie bombowca jest na ukończeniu i rozpoczynają się prace związane z jego wdrożeniem do produkcji seryjnej. To jedynie domysły, ponieważ na podstawie zgłoszonej poprawki i innych zapisów w budżecie na 2021 rok trudno doszukać się jakichkolwiek innych informacji na temat aktualnego statusu programu rozwoju nowego bombowca strategicznego. Nie wiadomo więc dokładnie, jakie przesłanki stały za zgłoszeniem rzeczonej poprawki. Według obowiązującego harmonogramu B-21 powinien rozpocząć służbę w połowie lat dwudziestych.

Komisja Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów uzgodniła swoją wersję budżetu obronnego na 2021 rok w środę 1 lipca. Teraz ustawa musi zostać zaakceptowana jeszcze przez całość Izby Reprezentantów, a następie musi przejść przez proces uzgodnień z Senatem, który pracuje nad własną wersją tej ustawy. Na koniec po negocjacjach oba projekty zostaną połączone i stworzą jednolitą ustawę budżetową dla sił zbrojnych. Nawet jeśli w toku dalszych prac wspomniana poprawka zostanie odrzucona, wraz z innymi publicznymi informacjami dotyczącymi B-21 tworzy ona wrażenie, że moment pierwszego lotu bombowca jest bliski.

W lipcu 2019 roku zastępca szefa sztabu sił powietrznych, generał Stephen Wilson, powiedział, że B-21 może wykonać pierwszy lot w ciągu około 863 dni, co wskazywałoby na grudzień 2021 roku. Z kolei kierujący programem B-21 z ramienia sił powietrznych Randall Walden powiedział, że grudzień 2021 roku to najwcześniejsza realna data, ale pierwszy lot zostanie najprawdopodobniej wykonany później. W 2018 roku projekt bombowca przeszedł ocenę krytyczną po czym Northrop Grumman rozpoczął montaż pierwszego egzemplarza i zaczął przygotowywać swój zakład do produkcji seryjnej nowego samolotu. Jesienią 2019 roku poinformowano także o reaktywacji 420. Eskadry Doświadczalnej, która przeprowadzi naziemne i powietrzne próby B-21.

Amerykańskie siły powietrzne planują kupić minimum sto Raiderów. Dowódca Global Strike Command, generał Timothy Ray, wskazał jednak, iż dla sprostania przyszłym wyzwaniom właściwsza byłyby liczba co najmniej 220 samolotów. Wraz z wchodzeniem B-21 do służby rozpocznie się proces wycofywania bombowców B-1B Lancer i B-2A Spirit.

Zobacz też: Integracja LRASM z B-52H i P-8A

(defensenews.com)

Northrop Grumman