Czeskie ministerstwo obrony planuje zakup nowych radarów, dwudziestu transporterów Pandur i pojazdów opancerzonych Nexter Titus. Ogłoszony przez wiceministra obrony plan jest częścią długofalowego procesu zwiększającego narodowe wydatki na obronę z aktualnego poziomu 1,08% PKB przez 1,4% w 2020 roku do 2% pięć lat później.

Ponadto szef sztabu czeskich sił zbrojnych zapowiedział możliwość powiększenia czeskiej armii z 27 tysięcy do 32 tysięcy żołnierzy. Dodatkowo minister obrony Martin Stropnický ogłosił przegląd i rewizję procedur przetargowych, co ma usprawnić i przyspieszyć zakupy uzbrojenia dla Czech. Jest to część regionalnego trendu spowodowanego rosyjską napaścią na Ukrainę i kolejnymi agresywnymi posunięciami Moskwy w stosunku do społeczności międzynarodowej.

(defensenews.com, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)

Maciej Hypś, konflikty.pl