14 listopada odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia rozminowywania Falklandów. Ostatnie druty kolczaste i znaki informujące o polach minowych zniknęły niemal czterdzieści lat od zakończenia wojny. Dzięki temu wiele miejsc na wyspach stało się ponownie dostępnych dla mieszkańców i turystów.

W czasie uroczystości nazwanej „Odzyskaniem plaż” wielu mieszkańców przybyło na Gypsy Cove i Yorke Bay – fragmenty wybrzeża, które rozminowywano jako ostatnie. Rozminowywanie plaż realizowano za pomocą opancerzonych koparek z łyżkami do przesiewania piasku i wykrywaczy metali. Zastosowanie koparek było konieczne z powodu dużej głębokości, na której osiadały miny ułożone w piasku plażowym.

Po przemówieniach zastępcy gubernatora Alexa Mithama oraz Leony Roberts i Guy Marota z Programu Rozminowywania Wysp Falklandzkich (Falkland Islands Demining Programme) dokonano publicznego wysadzenia w powietrze ostatniej miny i usunięto ostatnie płoty zagradzające dostępu do plaż.

– Trudno ubrać w słowa, jakie znaczenie dla lokalnej ludności ma to wydarzenie – mówiła Leona Roberts. – Falklandy są znane ze swojego niezwykłego krajobrazu, niekończącego się horyzontu, wolnej przestrzeni i unikalnych scenerii. Ale po 1982 roku na tym krajobrazie pojawiła się blizna będąca efektem wojny. Musieliśmy uczyć nasze dzieci o niebezpieczeństwach pól minowych i mieliśmy nadzieję, że nadejdzie kiedyś dzień, w którym staniemy się wolni od min. Gdy powiem, że jestem zachwycona, że możemy biegać gdziekolwiek chcemy, będzie to wielkie niedopowiedzenie.

Program rozminowywania i usuwania niewybuchów był realizowany przez zespół SafeLane składający się głównie z saperów z Zimbabwe. W ciągu wielu lat oczyścili oni obszar o powierzchni równej 28 800 boiskom do piłki nożnej. Rozminowywanie rozpoczęło się w 2009 roku i kosztowało 44 miliony funtów. Zostało zakończone trzy lata przed czasem, co jest niezwykłym osiągnięciem, jeśli wziąć pod uwagę trudne warunki terenowe i meteorologiczne, w jakich musieli pracować saperzy.

– To historyczna chwila dla Falklandów, ponieważ dzisiaj, po prawie czterdziestu latach, Falklandy są oficjalnie oczyszczone z min – mówił zastępca gubernatora Alex Mitham. – Jednakże zobowiązanie brytyjskiego rządu do wyeliminowania min lądowych nie kończy się w tym miejscu i będzie on nadal przeznaczał miliony funtów na projekty rozminowywania prowadzone na całym świecie.

Wielka Brytania przeznaczyła 36 milionów funtów na programy rozminowywania w Afganistanie, Angoli, Kambodży, Laosie, Libanie, Somalii, Sudanie, Wietnamie, Jemenie, Zimbabwe i na Sri Lance. Ponadto jest stroną konwencji o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych.

– Był to bardzo wymagający program realizowany przez wiele lat przez około 240 osób – mówił szef Falkland Islands Demining Programme, Guy Marot. – Jestem zaszczycony, że dzięki mojej funkcji mogłem zobaczyć pierwszą i ostatnią minę usuwaną z ziemi. Wszyscy możemy teraz powiedzieć, że praca została wykonana.

Przemówienie skierowane do mieszkańców Falklandów przygotował także książę Cambridge, czyli książę William, który przez pewien czas służył na Falklandach:

SafeLane dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie rozminowywania i radzenia sobie z innymi niewybuchami zarówno w strefach działań wojennych, jak również na typowych placach budowy. Firma prowadzi rozpoznanie, identyfikację zabezpieczenie obszaru i neutralizację zagrożenia. Ponadto świadczy usługi doradcze i szkoleniowe na całym świecie. W ciągu trzydziestu lat pracowała w sześćdziesięciu państwach, realizując 25 tysięcy projektów. W tej chwili zatrudnia ponad 1500 pracowników i 120 psów.

2 kwietnia 1982 roku Argentyna dokonała inwazji na Falklandy. W odpowiedzi Wielka Brytania przeprowadziła operację „Corporate” z zadaniem odzyskania wysp. Operacja zakończyła się sukcesem Brytyjczyków 14 czerwca 1982 roku – data ta jest najważniejszym świętem na Falklandach. W czasie wojny Argentyńczycy rozłożyli na wyspach tysiące min. Część z nich została usunięta bezpośrednio po wojnie przez żołnierzy brytyjskich, jednak ze względu na dużą liczbę ofiar dalsze rozminowywanie przerwano. W 2009 roku kontrakt na rozminowywanie przyznano SafeLane, która usunęła z Falklandów ponad 20 tysięcy min.

Zobacz też: Wietnam odbiera pierwsze T-90

(mercopress.com)

Apcbg, domena publiczna