Członkowie NATO pomyślnie ukończyli pierwszy z dwudziestu dziewięciu międzynarodowych projektów „Mądrej obrony” przyjętych podczas szczytu w Chicago w maju 2012 roku. Jego zadaniem był rozwój wielonarodowego partnerstwa w dziedzinie logistyki i utrzymania śmigłowców w Afganistanie.

Projektowi przewodziły Stany Zjednoczone, tworząc zakłady serwisowania śmigłowców w Afganistanie i w efekcie pozwalając wszystkim zainteresowanym członkom sojuszu na korzystanie z puli części zamiennych, narzędzi i techników. Co więcej, oprócz tego każde państwo mogło mieć wkład w pracę. Projekt doprowadził do znacznych oszczędności i pozwolił skrócić czas potrzebny na naprawę śmigłowców.

„Mądra obrona” (Smart Defence Initiative) jest popierana przez wszystkie państwa członkowskie, które widzą w niej szansę na zachowanie zdolności sojuszu do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości, w tym obroną terytorialną. Podstawowym zadaniem jest zmniejszenie wydatków na obronę poprzez skorzystanie z efektu skali, który lepiej wykorzysta potencjał poszczególnych narodów. Jednocześnie wprowadzając zasadę podziału pracy – ustanowienia odpowiedzialności poszczególnych państw między innymi za lotnictwo, sprzęt pancerny i wywiad – uzyskuje się jej specjalizację, a tym samym wprowadza oszczędności. Zdolności obronne sojuszu i państw członkowskich z osobna zostaną zachowane, ponieważ każdy kraj zobligowano do rozwijania określonych systemów obrony i udzielania jej sojusznikom.

Znaczenie międzynarodowej współpracy podkreślił sekretarz generalny NATO podczas niedawnej wizyty w bazie lotniczej NATO w Pápie na Węgrzech. W ramach inicjatywy Strategic Airlift Capability sformowanej przez siły powietrzne Bułgarii, Estonii, Holandii, Litwy, Norwegii, Węgier, Rumunii, Słowenii i Polski oraz niebędące w NATO Szwecję i Finlandię uruchomiono program HAW (Heavy Airlift Wing – Skrzydła Ciężkiego Lotnictwa Transpotowego). W 2006 roku przedstawiciele państw sojuszu powołali organizację, która zapewnia świadczenia strategicznego transportu lotniczego (między innymi do tego celu wykorzystuje się trzy Boeingi C-17 Globemaster III). Jeszcze innym doskonałym przykładem inteligentnej współpracy między członkami NATO jest misja Baltic Air Policing, w ramach której państwa bałtyckie otrzymują pomoc w nadzorowaniu przestrzeni powietrznej.

(nato.int)