Niemcy obawiają się, że wraz z wycofaniem Tornad ze służby w Royal Air Force wzrosną koszty utrzymania samolotów znajdujących się w uzbrojeniu Luftwaffe. Wycofanie się jednego z partnerów trójnarodowego programu Tornado może prowadzić do znaczących trudności finansowych, logistycznych i technicznych.

W 2016 roku Wielka Brytania ogłosiła plany wycofania swoich samolotów uderzeniowych. W tym samym roku Niemcy podjęli decyzję o utrzymaniu ich w służbie do około 2035 roku. Luftwaffe posiada w uzbrojeniu dziewięćdziesiąt trzy Tornada. Kilka z nich jest zaangażowanych w misje rozpoznawcze na Bliskim Wschodzie.

Prowadzone są rozmowy na temat finansowania programu po wycofaniu Tornad z RAF-u. Jedną z możliwości jest utrzymanie pewnego zaangażowania finansowego Brytyjczyków, ale nic nie jest pewne. Ponadto niewiadomą pozostaje poziom wkładu finansowego Włoch, które planują wycofać Tornada w 2027 roku.

Niemcy liczą, że Tornada wycofane z RAF-u staną się rezerwuarem tanich części zamiennych dla samolotów niemieckich. Poza maszynami w eskadrach liniowych Brytyjczycy posiadają znaczną liczbę samolotów w magazynach. Reprezentują one różny stan techniczny i różne wersje, od GR.1 po najnowocześniejsze GR.4. Ponieważ linię produkcyjną Tornad zamknięto już wiele lat temu, pozyskiwanie nowych części zamiennych jest drogie i zajmuje dużo czasu. Kanibalizacja samolotów brytyjskich może ulżyć Niemcom w tej kwestii.

Innym problemem niemieckich Tornad jest fakt konieczności instalacji nowego systemu swój–obcy. IFF Mode 5/S Level 1 powinien być zamontowany na wszystkich samolotach NATO do końca tego roku. W przypadku Tornad wiąże się to z koniecznością wymiany komputera pokładowego, co będzie kosztowne i niesie ryzyko opóźnień. Jeśli nie uda się tego zrobić, Tornada będą mogły wykonywać misje w ramach NATO jedynie za specjalnym pozwoleniem.

Pewnym pocieszeniem dla Niemców jest to, że również inne państwa mają w tym zakresie duże opóźnienia, więc data obligatoryjnego wyposażenia samolotów w nowe urządzenia może zostać przesunięta.

Zobacz też: Eurofighter preferowanym następcą Tornad w Niemczech

(defensenews.com)

Maciej Hypś, Konflikty.pl