1 czerwca w Sewastopolu przyjęto do służby korwetę Wysznij Wołoczok projektu 21631 (typ Bujan-M) w rosyjskiej marynarce wojennej. Przed ceremonią okręt przechodził próby państwowe w rejonie Noworosijska. Ćwiczenia i dalsze zgrywanie załogi przewidziane są również po formalnym wejściu korwety do służby.

Okręt powstał w stoczni Zielenodoskij Zawod im. A.M. Gorkowo z Zielenodolska nad Wołgą (Tatarstan). Stępkę położono 29 sierpnia 2013 roku, a niespełna trzy lata później nastąpiło jego wodowanie. Wysznij Wołoczok jest szóstym okrętem tego typu i jednocześnie drugim, który zasilił Flotę Czarnomorską. Jest ona modernizowana, aby podołać wyzwaniu utrzymywania stałej grupy zadaniowej na Morzu Śródziemnym, zdolnej do działań u wybrzeży Syrii. Pozostałe okręty zaliczane do typoszeregów Bujan i Bujan-M służą we Flotylli Kaspijskiej.

W stoczni w Zielonodolsku Rosjanie prowadzą prace jeszcze nad pięcioma okrętami, które prawdopodobnie wejdą do służby w latach 2019–22. Trzy z nich trafią do Floty Czarnomorskiej.

Korwety projektu 21631 to zmodernizowana wersja projektu 21630. Wysznij Wołoczok to korweta o długości 75 metrów, zasięgu operacyjnym 2500 mil morskich i zdolności pozostawania na morzu około dziesięć dni bez zawijania do portu. Na pokładzie znajduje się miejsce dla załogi liczącej pięćdziesiąt dwóch oficerów i marynarzy.

Uzbrojony jest w ośmiokomorową wyrzutnię 3S-14 systemu UKSK (Kalibr-NK). Daje to możliwość pionowego wystrzeliwania kierowanych pocisków rakietowych z rodziny 3M-54 Klub, 3M55 Jachont lub rakietotorped 91RT2. Korwety tego typu mają więc możliwość ostrzeliwania celów podwodnych, przybrzeżnych i położonych w głębi lądu.

Dodatkowe uzbrojenie stanowią armata A-190-01 Uniwiersał kalibru 100 milimetrów oraz system artyleryjski AK-630 przeznaczony do niszczenia pocisków przeciwokrętowych i samolotów wroga na bardzo krótkich dystansach. Ponadto w skład uzbrojenia wchodzi kompleks obrony przeciwlotniczej Igła-1M.

Wysznij Wołoczok zaliczany jest do małych okrętów rakietowych (MOR) przeznaczonych do zwalczania okrętów nawodnych przeciwnika. Głównym ich zadaniem jest ochrona stref ekonomicznych. Mogą operować zarówno na rzekach, jak i otwartym morzu.

Zobacz też: Indie zainteresowane rosyjskimi Giepardami?

(tass.com, navaltoday.com)

Anton Blinov, Creative Commons Attribution 4.0 International