Moment odpalenia rakiety Buława z zanurzonego okrętu podwodnego.