Generalny dyrektor i konstruktor KBM (Konstruktorskoje Biuro Maszinostrojenia) z Kołomny, Walerij Kaszin, oświadczył, że trwają obecnie wstępne testy nowego systemu obrony aktywnej zaprojektowanego dla czołgów T-72 i T-90 (zobacz też: Nowe plany modernizacji T-72 i T-90). W ostatnim czasie biuro konstrukcyjne odwiedził nawet głównodowodzący wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej generał pułkownik Oleg Saljukow, dokonując inspekcji prac.

Nowy system obrony aktywnej otrzymał nazwę Arena-M i, jak zaznaczają projektanci, będzie w stanie ochronić rosyjskie czołgi przed amerykańskimi przeciwpancernymi pociskami kierowanymi TOW. W pracach nad stworzeniem Areny-M wzorowano się na poprzedniku, Arenie, wprowadzając potrzebne zmiany. Jak się później okazało kilkakrotnie zmieniono specyfikacje, a co za tym idzie modyfikacja była tak rozległa, że doprowadziła do powstania nowej wersji.

W konstrukcji uwzględniono specyfikę współczesnych konfliktów, zwłaszcza toczącej się wojny domowej w Syrii. – Konflikty na Bliskim Wschodzie pokazały, że przede wszystkim niemożliwe jest ich prowadzenie bez czołgów, a po drugie, że nie mogą być chronione tylko za pomocą tradycyjnych środków, włącznie z pancerzem reaktywnym – powiedział Kaszin (zobacz: Rosną straty tureckich Leopardów). Obecnie nie ma jednak szczegółowych danych na temat potencjału tego systemu. Będą się one pojawiać systematycznie wraz z postępem prac.

System obrony aktywnej Arena pierwotnie zaprojektowano dla czołgu T-90. Ma on chronić przed ogniem granatników oraz kierowanymi pociskami rakietowymi niezależnie od systemu naprowadzania i rodzaju głowicy. Zasada działania opiera się na identyfikacji zagrożenia, a następnie jego neutralizacji. Najpierw mikrofalowy radar wykrywa nadlatujące kierowane pociski przeciwpancerne i następuje odpalenie antypocisku, który eksplodując przed nadlatującym pociskiem niszczy go lub redukuje efekt jego wybuchu. Co więcej, system Arena jest zdolny rozpoznać niegroźne dla pojazdu obiekty takie jak pociski małego kalibru, kawałki ziemi, ptaki i zaniechać interwencji w tych przypadkach.

Zobacz też: Rosjanie ujawnili nową wersję T-90

(tass.com, armyrecognition.com)

Stanislav Kozlovskiy, domena publiczna