RADMOR SA i Raytheon Company podpisały list intencyjny dotyczący współpracy związanej z polską obroną powietrzną, a także możliwościami eksportu na rynki światowe. Firmy zakładają obszary współpracy w następujących kategoriach:

1. Infrastruktura dowodzenia i zarządzania, podsystemy i ich integracja.

2. Projektowanie i produkcja podzespołów dla systemów radarowych.

3. Integracja systemów na różnych poziomach, testowanie weryfikacyjne i walidacyjne.

Raytheon kontynuuje swoje dążenie do uczestnictwa w programie „Wisła” razem z polskim przemysłem. Oferta firmy dla programu „Wisła” obejmuje udział polskich przedsiębiorstw w opracowaniu nowej generacji systemu Patriot.

RADMOR SA jest polskim producentem wojskowego sprzętu łączności radiowej i  jego głównym dostawcą dla Polskich Sił Zbrojnych. Swoje wyroby eksportuje także do szesnastu krajów świata. Jest jednym z europejskich liderów rozwoju technologii militarnych radiostacji programowalnych (SDR) i członkiem europejskiego programu ESSOR. Od lat uważa się go za jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.

(informacja prasowa RADMOR; fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)

Maciej Hypś, Konflikty.pl