Zakończyły się wspólne morskie manewry Szwecji i NATO „Swedish naval exercise” (SWENEX). Ćwiczenia toczyły się od 11 do 21 maja w południowej części Bałtyku i w Cieśninach Duńskich. W tracie manewrów ćwiczono obronę terytorium Szwecji przed bezpośrednim atakiem i innymi potencjalnymi zagrożeniami.

W manewrach wzięło udział piętnaście okrętów wojennych i osiemdziesiąt mniejszych jednostek – łodzi i kutrów. Ich załogi stanowiło łącznie 2 tysiące marynarzy. Ponadto zaangażowane były samoloty i śmigłowce szwedzkiej marynarki wojennej. Ze strony NATO w ćwiczeniach SWENEX uczestniczył 1. Stały Zespół Morski NATO (Standing NATO Maritime Group 1, SNMG1).

– Mimo że Szwecja nie jest członkiem NATO, odbywamy wspólne ćwiczenia – powiedział dowódca SNMG1, komodor Yngve Skoglund. – Szwecja i NATO są tak samo zainteresowane pokojem i stabilnością w regionie Bałtyku, z bezpiecznymi szlakami komunikacyjnymi dostępnymi dla wszystkich. Poznanie wzajemnych możliwości, procedur i metod komunikacji jest ważne, ponieważ umożliwi współdziałanie w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej zaangażowania i Szwecji i NATO.

W obliczu odwołania lub przeniesienia wielu ćwiczeń w związku z pandemią COVID-19 manewry SWENEX dostarczyły wielu możliwości szkoleniowych. Trenowano walkę ze wszystkimi rodzajami zagrożeń – lotniczymi, nawodnymi i podwodnymi.

W czerwcu zostaną przeprowadzone manewry „Baltops”, w których okręty z obu stron spotkają się ponownie. Po stronie NATO będą w nie zaangażowane między innymi zespoły SNMG1 i SNMCMG 1, a całość odbędzie się pod kierownictwem dowódcy Naval Striking and Support Forces NATO.

Zobacz też: Szwecja: Banki mają dofinansować wojsko

(naval-technology.com)

SNMG1 / NATO