1. Stały Zespół Morski NATO (Standing NATO Maritime Group 1, SNMG1 1) i 1. Stały Zespół Przeciwminowy NATO (Standing NATO Mine Counter Measures Group 1, SNMCMG 1) przeprowadziły wspólne ćwiczenia na wodach między Norwegią i Danią. W tym momencie oba zespoły okrętów są dowodzone przez oficerów norweskiej marynarki wojennej.

Manewry zorganizowano na wodach okalających południową część Norwegii, wschodnią część Danii oraz w Cieśninach Duńskich. Z zespołu SNMG1 wydzielono norweską fregatę KNM Otto Sverdrup i niemiecki zbiornikowiec Rhön, natomiast z zespołu przeciwminowego wydzielono niemiecki okręt logistyczny Donau i dwa niszczyciele min – KNM Otra z Norwegii (na zdjęciu) i Zr.Ms. Willemstad z Holandii.

Wspólne ćwiczenia były okazją do sprawdzenia się w wielu obszarach rzemiosła morskiego. Przećwiczono uzupełnianie zapasów na morzu, holowanie, strzelania artyleryjskie, ochronę statków i prowadzenie skoordynowanych manewrów nawigacyjnych.

– Integracja i wspólne ćwiczenia obu grup mają wielką wartość – powiedział dowódca SNMG 1, komodor Yngve Skoglund. – Wybrany rejon manewrów stanowił pewne wyzwanie ze względu na ruch statków cywilnych, ale takie było zamierzenie, bo dodawało to realizmu. Jestem zadowolony z profesjonalizmu marynarzy z obu zespołów okrętów.

– Nie ma wątpliwości, że jesteśmy od siebie zależni – dodaje komandor porucznik Henning Knudsen-Hauge dowodzący zespołem SNMCMG1. – Zespół przeciwminowy w kwestii ochrony polega na SNMG1, a ten z kolei polega na SNMCMG1 w kwestii zwalczania zagrożenia minowego. Przeprowadzone ćwiczenia pokazują, że z łatwością współpracujemy w ramach wspólnych procedur NATO bez względu na narodowość.

Zobacz też: Rosną niemieckie wydatki na obronę

(mc.nato.int)

Maciej Hypś, Konflikty.pl