Stocznia Wympieł poinformowała, że wodowanie ostatnich dwóch okrętów rakietowych projektu 1241.8 dla marynarki wojennej Wietnamu budowanych w Rosji nastąpi wiosną. Prawdopodobnie uda się więc dotrzymać harmonogramu zakładającego przekazanie jednostek odbiorcy w czerwcu 2016 roku.

Pierwsze dwa okręty projektu 1241.8 wietnamska marynarka przyjęła do służby w lipcu 2014 roku, następne dwa – we wrześniu roku ubiegłego. Obecnie Wietnam buduje również kolejne okręty tej serii u siebie, na mocy umowy licencyjnej. Ponoć trwają negocjacje ze stroną rosyjską w sprawie ich modernizacji.

(navyrecognition.com; na zdjęciu ORP Metalowiec projektu 1241RE, fot. Maciej Hypś, Konflikty.pl)