Armenia

Wizytę w Armenii rozpoczął od rozmów z prezydentem tego kraju Serżem Sarkisjanem w Erywaniu, podczas której zapewnił go o dążeniu Sojuszu do jeszcze bliższej współpracy z jego ojczyzną. Sekretarz Generalny podziękował za istotny wkład w operacje NATO w Afganistanie i Kosowie, wzmacniając jednocześnie swoje zdolności do prowadzenia tego typu misji.

Podkreślił również wsparcie NATO dla realizacji reform w zakresie obrony, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego w sytuacji klęsk naturalnych i katastrof humanitarnych. Stosunki między Sojuszem a Armenią opisał następującymi słowami: „Armenia jest cennym partnerem dla NATO, a NATO jest cennym partnerem dla Armenii. Mamy teraz możliwość wzmacniania współpracy na przyszłość. To okazja, którą musimy wykorzystać, ponieważ wszyscy mamy coś do zyskania”.

Rasmussen odniósł się również do zatargów pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią w kwestii Górskiego Karabachu. Stwierdził, że jego wizyta stanowi odzwierciedlenie zaangażowania NATO dla bezpieczeństwa i stabilności w regionie Kaukazu Południowego. W przemówieniu do studentów erywańskiego uniwersytetu przekonywał, że stare bariery nieufności w regionie powinny zniknąć, a zamiast powrotu do konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem należy podjąć konkretne kroki w celu „promowania współpracy regionalnej i pojednania”.

Gruzja

Drugim przystankiem podczas podróży po Kaukazie była Gruzja od dłuższego czasu aspirująca do zbliżenia z Sojuszem. Sekretarz generalny wyraził zadowolenie z gruzińskiego zaangażowania we współpracę z NATO oraz z przeprowadzonych reform demokratycznych, które zbliżają Gruzję do Paktu Północnoatlantyckiego. Nadchodzące wybory parlamentarne w październiku i prezydenckie w 2013 roku określił jako ważny sprawdzian dla gruzińskiej demokracji.

Rasmussen podkreślił również „bardzo istotny” udział Gruzji w misji ISAF w Afganistanie, w ramach której na jesieni tego roku będzie posiadać największy kontyngent wojskowy spośród państw nie należących do Sojuszu. Gruzja stanie się również częścią nowego wysiłku NATO po 2014, który obejmie szkolenie, doradztwo i pomoc afgańskim siłom bezpieczeństwa.

Jednocześnie podziękował Gruzinom za wysiłek w celu znalezienia pokojowego rozwiązania kwestii związanych z Osetią Południową i Abchazją, twierdząc że Gruzja posiada „niezachwiane poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności w jej granicach uznanych przez prawo międzynarodowe”.

Azerbejdżan

Dzisiejsza część podróży zogniskowała się na Azerbejdżanie, podczas której również nie obyło się bez utartych zwrotów wyrażających zadowolenie z wysiłków Azerów w zakresie reform obronnych oraz współpracy z Sojuszem.

Sekretarz Generalny podziękował władzom Azerbejdżanu za udział w misji NATO w Afganistanie i wyraził uznanie dla dodatkowego wsparcia udzielonego wojskom NATO, poprzez udostępnienie terytorium dla celów tranzytowych. Co więcej, wskazał na bardzo ważną kwestię pomocy finansowej dla realizacji programu szkolenia afgańskich sił bezpieczeństwa oraz azerskich zamierzeń wsparcia działania Sojuszu po 2014 roku.

W przemówieniu do azerskiej Akademii Dyplomatycznej, Sekretarz Generalny poruszył także kwestię stabilności regionalnej. Nalegał, aby Azerbejdżan i Armenia pogodziły się, bowiem „jedynym rozwiązaniem jest dialog, kompromis i współpraca”.

(nato.int)