Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) podpisał z koncernem Raytheon wykonawczą umowę offsetową w ramach pierwszej fazy programu „Wisła”. Na mocy umowy pracownicy WITU będą brali udział w prowadzonych przez ekspertów Raytheona szkoleniach umożliwiających im zdobycie kompetencji do kwalifikacji i certyfikacji wyprodukowanych w Polsce wyrzutni i pojazdów dla systemu Patriot.

– Umowa WITU z Raytheonem jest ważnym krokiem na drodze do nawiązania szeroko zakrojonej współpracy i zapewnienia pożądanych zdolności  przez polski przemysł w pracach nad systemem Patriot, umożliwiając krajowy nadzór nad prowadzonymi pracami w ramach pierwszej fazy programu „Wisła” – powiedział Rafał Bazela, dyrektor WITU. – Jestem przekonany, że ta umowa przyczyni się do umocnienia polskiego przemysłu obronnego.

– Po wcześniejszych  kontraktach z Hutą Stalowa Wola, Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi, Zakładami Mechanicznymi Tarnów i PIT-Radwar jest to kolejna umowa Raytheona z polskimi przedsiębiorstwami w ramach programu „Wisła” – powiedział Pete Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Raytheon IDS. – Ma ona na celu przekazanie najnowocześniejszych technologii i wypełnienie postanowień umowy offsetowej podpisanej z Ministerstwem Obrony Narodowej. Raytheon potwierdza swoje zaangażowanie we współpracę z polskimi partnerami na rzecz rozwoju polskiego przemysłu i umacniania jego potencjału technologicznego.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jest instytutem realizującym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, ukierunkowane na ich wdrożenie i praktyczne zastosowanie. Jako jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej WITU wspiera proces modernizacji sił zbrojnych, dostarczając kompleksowe rozwiązania w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Partnerami WITU są jednostki naukowe i przedsiębiorstwa produkcyjne.

Zobacz też: MSPO: Zmodyfikowany SkyCeptor dla Narwi

(Informacja prasowa)

Maciej Hypś, Konflikty.pl