7 listopada brytyjski rząd ogłosił, że przeznacza 1,2 miliona funtów na rozminowanie północnej części Sri Lanki. Po wizycie brytyjskiej minister stanu do spraw Wspólnoty Narodów i ONZ, baronowej Joyce Anelay, w stolicy Prowincji Północnej, Dżafnie, wydano oświadczenie o przyznaniu pomocy wyspie w walce z likwidacją min. Przeznaczone pieniądze są częścią zapowiedzianej w zeszłym roku dotacji dla Sri Lanki w wysokości 6,6 miliona funtów.

Wielka Brytania ma finansować działania grupy saperów z organizacji charytatywnej HALO Trust, których głównym zadaniem ma być usunięcie min, aby ułatwić osobom przesiedlonym powrót do domów. Dzięki ich pracy może wzrosnąć jakość życia nawet 40 tysięcy osób.

Podczas swojej wizyty Anelay podkreślała zaangażowanie Wielkiej Brytanii w umacnianie demokracji i praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji. Szczególną uwagę poświęciła dyskryminacji ze względu na płeć, podkreślając zwiększenie udziału kobiet w procesie pojednania i budowę kompleksowych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy na tle seksualnym.

Zobacz też: Przetarg na myśliwce dla Sri Lanki.

(xinhuanet.com; fot. Department of Foreign Affairs and Trade)

Department of Foreign Affairs and Trade