Norweski rząd zamierza przeznaczyć 7,4 mld dolarów na obronę w 2013 roku. Jest to więcej o 52,5 mln dolarów, niż w roku bieżącym. Z dodatkowych funduszy sfinansowane zostaną szkolenia dla żołnierzy oraz inne środki, mające na celu poprawę gotowości Norweskich Sił Zbrojnych. Założenie to jest zgodne z priorytetami określonymi w długoterminowym planie dla sił zbrojnych, uchwalonym w czerwcu 2012 roku.

„Plan budżetu obronnego dowodzi, że rząd faktycznie gwarantuje dalszy rozwój nowoczesnych i ważnych dla Norwegii sił zbrojnych. W 2013 roku nadal zamierzamy inwestować w szkolenia, gotowość oraz w nowe możliwości, co stawia nas na solidnym gruncie w przyszłości” – powiedziała norweska minister obrony Anna Greta Strøm-Erichsen.

W związku z tragedią, która dotknęła Norwegię 22 lipca 2011 roku sektor obrony postanowił podjąć kroki w celu umocnienia odporności społecznej. W planie na 2013 rok widoczne to będzie w znacznym zwiększeniu finansowania Agencji Bezpieczeństwa Narodowego – aż o 30%. Więcej funduszy skierowanych zostanie na inwestycje w Siłach Obrony Teleinformatycznej, powołanych we wrześniu tego roku. Ponadto planuje się wprowadzić załogi helikopterów taktycznych w stan permanentnej gotowości do działania. Dodatkowe środki otrzyma też Straż Krajowa. „Siły wewnętrzne, takie jak policja, są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za wewnętrzną odporność krajową, lecz w tej ważnej pracy trzeba działać razem, i sektor sił zbrojnych jest gotowy do współpracy na każdym polu” – zagwarantowała minister obrony.

Pewne środki zostaną przeznaczone na kontyngent norweski w Afganistanie. Norwegia nadal ma zamiar przewodzić afgańskiej Jednostce Reagowania Kryzysowego w Kabulu, a na całym terenie misji pokojowej wdrożony zostanie norweski taktyczny samolot transportowy C-130J.

Priorytetem pozostaje modernizacja norweskiej armii – na tym polu zainwestowane zostanie 1,5 mld dolarów. Sam tylko program F-35 pochłonie ponad 300 mln dolarów. Inne ważne projekty to między innymi nowe śmigłowce morskie dla lotnictwa, nowe pojazdy opancerzone, jak również udoskonalenia okrętów podwodnych marynarki wojennej. „Ten budżet pozwala nam iść do przodu z pewnością, że nasze siły zbrojny są przygotowane do sprostania wszystkim wyzwaniom przyszłości, Jestem szczególnie zadowolona, że zostaliśmy zapewnieni o znacznym dofinansowaniu programu F-35 w 2013 roku, co pozwoli wdrożyć pierwszy samolot już w roku 2015” – mówi Strøm-Erichsen.

Ostateczna decyzja nad budżetem obronnym spodziewana jest w grudniu tego roku.

(defencetalk.com)