Zakończyła się trwająca kilka lat sprawa karna dotycząca siedemnastu generałów oskarżonych o przestępstwa korupcyjne. Regionalny sąd apelacyjny w Budapeszcie orzekł kary pozbawienia wolności wobec dwóch generałów. Generała brygady Attilę L. skazano na karę trzech lat pozbawienia wolności, generała brygady Jánosa O. – na dwa lata. Ogłoszony wyrok przewiduje również zajęcie majątku wartości 27 i 50 milionów forintów.

Generałów również zdegradowano. Jest to kara za to, że podczas pełnienia stanowisk kierowniczych w resorcie obrony i innych instytucjach w latach 2002–2010 żądali od przedsiębiorstw wykonujących usługi dla wojska oddania części zapłaconych pieniędzy. Ogółem wszyscy oskarżeni mieli przyjąć korzyść materialną w łącznej kwocie 200 milionów forintów (ponad 2,5 miliona złotych).

Nie wszyscy generałowie zostali skazani na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. W stosunku do dwóch wojskowych – skazanych wcześniej na kary więzienia w zawieszeniu – wyrok się uprawomocnił. Kolejnych sześciu również otrzymało prawomocne kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Kilka osób, w tym byłego wiceministra obrony László Fapala, uniewinniono.

W czterech przypadkach wyrok drugiej instancji uniewinniający jedną osobę i umarzający sprawy trzech kolejnych nie jest jeszcze prawomocny. Sprawa znajdzie finał w Sądzie Najwyższym Republiki Węgierskiej (Kúrii).

Warto nadmienić, że początkowo większość oskarżonych nie przyznawała się do winy. W czasie procesu część generałów przyznała się do winy i składała wyjaśnienia obciążające kolegów. W pierwszej instancji o winie oskarżonych orzekał trybunał wojskowy funkcjonujący przy sądzie ogólnym w Debreczynie w południowo-wschodnich Węgrzech.

Zobacz też: Zrínyi 2026. Węgierska modernizacja pod sztandarem Zrinskiego

(hungarytoday.hu)

Ádám Csaba Szegvári, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic