Konsorcjum Polonia Aero otworzyło jedno z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie laboratoriów aerodynamiki przepływów turbinowych na świecie. To przykład owocnej współpracy między przemysłem i uczelniami, w której łączą się umiejętności polskich inżynierów oraz innowacje w przemyśle lotniczym.

Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych jest inwestycją zainicjowaną przez Polonię Aero, konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Avio Aero, polski partner przemysłowy Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Politechnika Warszawska. Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w przemyśle lotniczym, w tym do testowania turbin niskiego ciśnienia dla lotnictwa.

Avio Aero, spółka zależna GE Aviation, wyspecjalizowana w projektowaniu, produkcji i obsłudze technicznej komponentów i systemów dla cywilnego i wojskowego przemysłu lotniczego jest inicjatorem i liderem konsorcjum, zapewniającym część finansowania i know-how. Całkowity koszt inwestycji wynosi 230 milionów złotych. Znacząca część inwestycji – 160,4 miliona złotych pochodzi z funduszy unijnych, a 28,4 miliona złotych z budżetu państwa. Inwestycja zajmuje trzy i pół hektara. Teren ten został wniesiony aportem do spółki przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4, wiodącą spółkę w obszarze remontów i serwisu silników turbinowych w Polsce. Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Warszawska oferują swoje kompetencje naukowe, doświadczenie i wiedzę techniczną z zakresu lotnictwa i inżynierii. Każdy z członków konsorcjum wnosi swój wkład, bez którego projekt ten nie mógłby istnieć i dostarcza odpowiednie zasoby dla projektu, w szczególności dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry, nowoczesnego wyposażenia oraz infrastruktury.

Polonia Aero

Polonia Aero

Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych jest strategicznym projektem, który pozwoli na zwiększenie poziomu technologicznego silników turbinowych. W 2016 roku Polonia Aero przeprowadzi testy w ramach polskiego programu „Innolot”, weryfikując poziom efektywności turbiny niskiego ciśnienia silnika GE9X. Jest to silnik nowej generacji, który będzie zastosowany w samolocie Boeing 777X. Spółka Avio Aero jest odpowiedzialna za moduł turbiny niskiego ciśnienia dla tej aplikacji. Pierwsze testy w Zielonce będą przeprowadzone na turbinie niskiego ciśnienia typu GEnx.

– Ten projekt to wielka szansa dla przemysłu lotniczego i wzorcowy przykład współpracy między prywatnymi firmami i uczelniami – powiedział Giacomo Vessia, Prezes Zarządu Polonia Aero. – Laboratorium będzie otwarte dla ośrodków badawczych i partnerów przemysłowych z całego świata. Każda firma będzie miała dostęp do infrastruktury badawczej i możliwość przeprowadzania testów swoich turbin i prototypów. Dodatkowo studenci uczelni technicznych będą mogli zdobywać doświadczenie w jednym z najbardziej innowacyjnych ośrodków badawczo-rozwojowych na świecie i nabyć w ten sposób praktyczną wiedzę z dziedziny działalności badawczej. Tego typu otwarta formuła jest niespotykanym rozwiązaniem w podobnych jednostkach naukowych – dodał Vessia.

– Projekt Polonia Aero to przykład dobrego wykorzystania środków europejskich, który łączy przemysł z nauką wpisując się tym samym doskonale w strategie rozwoju promowane przez Komisję Europejską. Możemy być dumni, że tego rodzaju nowoczesne i innowacyjne ośrodki powstają właśnie w naszym kraju i będą służyć rozwojowi także polskiej nauki i nowoczesnego przemysłu.– powiedziała Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

Jednym z głównych celów testów w laboratorium jest ograniczenie zużycia paliwa w przemyśle lotniczym i powiązaną z tym redukcję zanieczyszczeń przy równoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu. Warunki aerodynamiczne, w jakich będą testowane turbiny, są podobne do tych występujących w trakcie lotu. Testy przeprowadzane są jednak w obniżonej temperaturze. Dlatego tę metodę przeprowadzania testów nazywamy „cold flow”. Jej mechanizm jest następujący: zasysane z zewnątrz powietrze jest sprężane i podgrzewane maksymalnie do temperatury 375°C, a następnie przepuszczane z natężeniem przepływu maksymalnie 80 kg/s przez testowaną turbinę niskiego ciśnienia. Monitorowanie przepływu powietrza wewnątrz turbiny, w starannie dobranych i kontrolowanych warunkach, umożliwia obserwację jej zachowania, weryfikację modeli cyfrowych i uzyskanie wyników, które pozwolą ją ulepszyć.

(Informacja prasowa Polonia Aero)