Pierwsze w Polsce centrum serwisowo-logistyczne czołgów Leopard 2 będzie funkcjonowało w należących do Grupy PGZ Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych. Centrum będzie przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2A5.

Otwarcie centrum serwisowo-logistycznego to kolejny etap nie tylko w rozwoju Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych, ale przede wszystkim we wzmacnianiu potencjału Grupy PGZ w segmencie techniki pancernej i obsługi czołgów podstawowych znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Centrum jest także przedsięwzięciem biznesowym i – jak przekonuje PGZ – wizytówką owocnej współpracy technologicznej WZM z partnerami zagranicznymi.

– Czołgi Leopard 2 stanowią istotną część wyposażenia polskich wojsk lądowych, a centrum serwisowo-logistyczne jest jednym z elementów, który ma poszerzyć nasze zdolności do modernizacji i obsługi tego sprzętu. Pozyskane w ramach pracy centrum kompetencje w zakresie platform gąsienicowych zamierzamy wykorzystywać w naszych przyszłych projektach pancernych, nad którymi obecnie pracuje Polska Grupa Zbrojeniowa – powiedział Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu PGZ.

Inwestycja obejmuje: halę do obsługi czołgów wyposażoną w specjalistyczną infrastrukturę, centrum zespołów napędowych, autoryzowane centrum serwisowe, magazyn buforowy części zamiennych i zapasów wielkogabarytowych oraz centrum szkolenia specjalistycznego.

Polska Grupa Zbrojeniowa zapewnia, że kierując się zasadą optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP, rozdzieliła kompetencje produktowe bez naruszania zasady równego traktowania spółek. Czołgi Leopard 2A5 i ich zespoły napędowe są kompetencją Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych, natomiast za czołgi Leopard 2A4/2PL odpowiadają Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy.

Zobacz też: MSPO: Bardziej polski Leopard 2A5

(informacja prasowa)

Andrzej Pawłowski, Konflikty.pl