Budżet Stanów Zjednoczonych przewiduje zwiększenie wypłat kompensat dla państw poradzieckiej Azji Środkowej, na terytorium których znajduje się tzw. Północna Sieć Dostaw. Obecnie jest to główna główna droga, którą przesyłane jest zaopatrzenie dla wojsk koalicji w Afganistanie.

Dodatkowe 90 mln. dolarów zostanie przekazane państwom, które wspierają wojska amerykańskie w kwestiach związanych z transportem oraz udostępniają własne terytorium.

Kwoty wypłacane byłym republikom radzieckim w Azji Środkowej rosną systematycznie od 2008 roku. Cztery lata temu było to 1,2 mld. dolarów, w obecnym suma ta ma wynieść 1,69 mld. Największym beneficjentem amerykańskiego programu kompensat będzie Uzbekistan, na terenie którego znajduje się centrum sieci dostaw.

Wojska koalicji mają opuścić Afganistan do 2014 r.. W obliczu radykalnie pogorszonych stosunków pomiędzy USA i Pakistanem, wzrosło strategiczne znaczenie Azji Środkowej w wojnie w Afganistanie.

(www.ferghananews.com, www.eurasianet.org)