Amerykańskie wojska lądowe zainicjowały projekt Quarterback, którego celem jest opracowanie systemu dowodzenia i zarządzania polem walki wykorzystującego sztuczną inteligencję. Najwięksi entuzjaści mówią już o wymyślaniu na nowo zasad prowadzenia walki przez jednostki pancerne i zmechanizowane.

US Army od dawna szykuje się do całkowitej redefinicji działań bojowych. Wojny przyszłości mają być prowadzone szybko i bez wyraźnej linii frontu. Maleć ma również obecność człowieka na polu walki. Obecnie obecne plany zakładają rozpoczęcie w przyszłym roku eksperymentalnego zastosowania robotów w jednostkach liniowych. Początkowo na szczeblu plutonu przydzielone mają zostać dwa pojazdy kierowania robotami – każdy kontrolujący dwa roboty różnego przeznaczenia. Testy na szczeblu kompanii mają ruszyć w roku 2021. Na kompanię przypadać ma sześc pojazdów kierowania i dwanaście robotów.

Program ma być systematycznie rozszerzany do roku podatkowego 2030. Inna koncepcja zakłada tworzenie zespołów rozpoznawczych złożonych z trzech robotów. Docelowo na jednego żołnierza ma przypadać dziesięć robotów różnych typów i różnego przeznaczenia.

Stawia to zupełnie nowe wyzwania przed systemami dowodzenia, na które odpowiedź ma dostarczyć projekt Quarterback. Już teraz pełna synchronizacja cyklu działania dywizji lub brygady na wyświetlanej mapie zajmuje nawet dziewięćdziesiąt sześć godzin. Wprowadzenie sztucznej inteligencji ma skrócić ten czas do dziewięćdziesięciu sześciu sekund.

Nowy system ma zbierać i obrabiać dane napływające z wszystkich podłączonych systemów: od rozpoznawczych dronów przez satelity, czujniki pojazdów załogowych i bezzałogowych po nahełmowe kamery zwykłych żołnierzy. Sztuczna inteligencja ma pomóc zidentyfikować zagrożenia, określić stwarzany przez nie stopień niebezpieczeństwa oraz rozprowadzić opracowane informacje w systemie dowodzenia i kontroli. System ma także rekomendować dowódcom najbardziej optymalny sposób likwidacji zagrożenia.

Tak wyśrubowane wymagania stwarzają kolejne wyzwania. Wśród nich istotną rolę odgrywają zdolność do obróbki olbrzymich ilości danych i ich transferu. Równie istotne jest działanie autonomicznych pojazdów bojowych. Powraca tutaj kwestia „moralnych” robotów, zdolnych do samodzielnego działania w warunkach ograniczonej łączności.

Zobacz też: Projekt Skyborg, czyli R2-D2 dla US Air Force

(defenseone.com)

materiały prasowe Rada Electronic Industries