Dowództwo Przyszłości Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych (Army Futures Command) poinformowało o faktycznym rozpoczęciu wypełniania umowy z 1 października 2020 roku. 21 kwietnia pojawiły się pierwsze zdjęcia transporterów opancerzonych Stryker w wersji przeciwlotniczej Mobile Short Range Air Defense (M-SHORAD), które przetransportowano drogą powietrzną do Republiki Federalnej Niemiec. Pojazdy trafiły do koszar Shipton Kaserne 5. Batalionu 4. Pułku Artylerii Obrony Powietrznej US Army, który znajduje się w Baumholder w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Organizacyjnie należy do 10. Dowództwa Obrony Powietrzno-Rakietowej US Army (10th Army Air and Missile Defense Command) z siedzibą w Ansbach.

Batalion to pierwszy oddział US Army, który otrzymał wozy M-SHORAD z przeznaczeniem do dalszych testów w celu uzyskania gotowości operacyjnej. Testy prototypów rozpoczęły się w sierpniu 2020 roku z lekkim opóźnieniem z powodu problemów z oprogramowaniem i integracją uzbrojenia z podwoziem Strykera. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem do września amerykańskie wojska lądowe mają odebrać trzydzieści dwa pojazdy (choć umowa z 1 października mówiła o dwudziestu ośmiu).

Zestaw przeciwlotniczy IM-SHORAD osadzono na podwoziu w kształcie litery V (Stryker A1), które dodatkowo wzmocniono. System wieżowy Reconfigurable Integrated-weapons Platform ma konstrukcję modułową i jest dobrze uzbrojony. Składa się między innymi z działka M230LF kalibru 30 milimetrów i karabinu maszynowego M240 kalibru 7,62 milimetra. Uzbrojenie tego typu używane będzie przede wszystkim do samoobrony przeciw celom takim jak pojazdy lekko i nieopancerzone czy siła żywa przeciwnika. Nie będzie raczej służyć jako pełnoskalowe uzbrojenie przeciwlotnicze, gdyż M230LF wykorzystuje jedynie kumulacyjno-odłamkowe naboje M789 HEDP.

Strykery dołączyły do tak zwanego batalionu tzw. 5-4 ADA, pierwszego od trzynastu lat nowego batalionu SHORAD (Capt. Jordan Allen, 10th Army Air and Missile Defense Command)

O sile przeciwlotniczej stanowią wyrzutnia czterech pocisków przeciwlotniczych FIM-92J Stinger z zapalnikami zbliżeniowymi, które mają efektywnie niszczyć bezzałogowe statki powietrzne klasy mini i wyrzutnia dwóch kierowanych radarowo pocisków rakietowych AGM-114L Longbow Hellfire. Te ostatnie nadają się dobrze do niszczenia śmigłowców czy UAV-ów z uwagi na zdolność do samonaprowadzanie się na cele tego rodzaju. Podstawowy problem wiążę się jednak z tym, że nie są już produkowane i w związku z tym US Army docelowo chce je zastąpić pociskami AGM-179 JAGM.

Uzupełnieniem są systemy: optolekroniczny i kierowania ogniem. Głowica optoelektroniczna L3Harris Wescam MX-GCS jest stabilizowana i chroniona przed porażeniem małokalibrowymi pociskami i odłamkami. W skład tego przyrządu celowniczego wchodzą trzy niezależne kanały: kamera termowizyjna średniego zakresu pracująca w podczerwieni, cyfrowa kamera dzienna i dalmierz laserowy. System dowodzenia Forward Area Air Defense Command and Control odpowiada za kierowanie ogniem, zaś system Sentinel – za radar wstępnego wykrywania celów.

Szczególne znaczenie ma system Vehicular Integration for C4ISR/EW Interoperability odpowiadający za wymianę danych między członkami załogi. Ma otwartą architekturę i pozwala na integrację dodatkowej elektroniki, w tym systemów C4ISR i walki radioelektronicznej. Rozbudowywanie systemów tego rodzaju nieść będzie za sobą zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, więc zainstalowano dodatkowy alternator.

Dookólną obserwację zapewnia stacja radiolokacyjna RPS-42 Multi-mission Hemispheric Radar (MHR) wyposażona w cztery nieruchome anteny AESA produkcji Leonardo DRS. System MHR działa też, gdy pojazd jest w ruchu i wykrywa pojazd na lądzie z odległości 25 kilometrów. Według deklaracji budowniczego może wykrywać śmigłowce na dystansie 23 kilometrów, mini UAV-y – 5 kilometrów, zaś pociski moździerzowe w zakresie 5-6 kilometrów.

Łącznie US Army otrzyma 144 pojazdy w tej wersji. Do końca marca 2021 roku odbierze pierwszy pluton pojazdów, który do września rozrośnie się do wielkości batalionu – żołnierze będą mieć wówczas trzydzieści dwa pojazdy. Do września 2022 roku sformowany zostanie drugi batalion, zaś do 30 września 2025 roku US Army odbierze komplet pojazdów i stworzy cztery bataliony.

W program zaangażowany są trzy główne podmioty: konsorcjum z General Dynamics Land Systems jako integratorem, Leonardo DRS odpowiadającym za bezzałogową wieżę z uzbrojeniem i Raytheon zajmujący się produkcją pocisków. Opracowanie systemu ruszyło w 2018 roku, po sformułowaniu wymagań. IM-SHORAD stanowi mozolną odbudowę zdolności do obrony bliskiego zasięgu US Army, w szczególności ochrony zgrupowań wojsk.

Przeciwlotnicze Strykery mają odznaczać się wysokim poziomem autonomiczności działania i nie będą zmuszone do korzystania z dodatkowych źródeł wykrywania. Wejdą w skład bojowych Brygadowych Zespołów Bojowych Strykerów (SBCT), które czekają większe zmiany opisywane na naszym portalu kilka dni wcześniej.

W przyszłości Strykery będą uzbrojone w lasery półprzewodnikowe o mocy 50 kilowatów. W 2019 roku US Army przyznała Northropowi Grummanowi i Raytheonowi kontrakt na budowę prototypów. Pozostawiła jednak możliwość wolnej konkurencji wszystkim dostawcom, którzy nie otrzymali kontraktu, aby przy użyciu środków własnych zrealizowały badania i rozwój. Lasery mają zapewnić ochronę nie tylko przed bezzałogowymi i załogowymi samolotami, ale także rakietami, artylerią i moździerzami, które zbiorczo określamy akronimem C-RAM. Od tych trzech rodzajów uzbrojenia pochodzi szczególne zagrożenie ze strony aktorów niepaństwowych.

Jeszcze w tym roku na Strykerach testowany będzie laser o mocy 20 kilowatów, zaś rok później rozpoczną się próby lasera o mocy 100 kilowatów. Jeden z docelowo opracowanych systemów broni laserowej mógłby zostać zintegrowany z plutonem czterech pojazdów Stryker w roku fiskalnym 2022 roku. Po wprowadzeniu do służby przeciwlotniczych Strykerów stopniowo wycofywane będą zestawy AN/TWQ-1 Avenger na podwoziu M1097 HMMWV.

Zobacz też: Czy Rosja testuje w Syrii bojowy laser?

(army.mil, defensenews.com, thedrive.com)

Capt. Jordan Allen, 10th Army Air and Missile Defense Command