Komisja wojskowa dowództwa ukraińskich sił powietrznych zaakceptowała dokument planistyczny „Wizja sił powietrznych 2035” dotyczący modernizacji lotnictwa wojskowego. Plan jest bardzo ambitny, a jego koszt szacowany jest na 370 miliardów hrywien (57 miliardów złotych). Dla porównania: cały tegoroczny budżet obronny wynosi nieco ponad 100 miliardów hrywien, a z tego tylko około 20% jest przeznaczonych bezpośrednio na zakupy i modernizację uzbrojenia.

Najważniejszym elementem planu jest chęć zakupu wielozadaniowych samolotów bojowych czwartej generacji. Nie wiadomo, o jaką liczbę samolotów chodzi, ale według planu będą one kupowane w kilku transzach. Pierwszy przetarg – na niewielką liczbę myśliwców – może być rozpisany już w 2021 lub 2022 roku. Kolejne samoloty bojowe mają być pozyskane w latach 2025–2030. Wartość programu oszacowano na 200 miliardów hrywien. Ukraina zwróci się do Stanów Zjednoczonych i państw Europy Zachodniej, aby zbadać rynek i dowiedzieć się, jakie opcje będą dostępne.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w ubiegłym miesiącu pojawiły się informacje o zainteresowaniu Ukrainy chińsko-pakistańskim JF-17. Jego główna zaleta to oczywiście cena, która ma być o połowę mniejsza niż cena F-16 Block 70/72.

Modernizacji ma podlegać również lotnictwo transportowe i szkolne. Flota samolotów transportowych ma zostać ujednolicona, a jej podstawą ma być nowy typ średniego samolotu transportowego, który powinien wejść do służby w latach 2027–2035. Koszt zakupu szacuje się na 40 miliardów hrywien. 5 miliardów mniej ma kosztować odnowienie floty samolotów szkolno-treningowych. W tej chwili do szkolenia wykorzystywane są maszyny L-39 Albatros.

Kolejne 50 miliardów hrywien ma być przeznaczone na modernizację lądowego systemu obrony przeciwlotniczej. Suma ta zostanie przeznaczona na zakup nowego systemu obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu. Nowe uzbrojenie ma pozwolić na przezbrojenie czterech pułków przeciwlotniczych do 2030 roku. Nie wiadomo, czy wspomniany system będzie importowany czy też opracowany lokalnie. Natomiast na Ukrainie ma się rozwinąć w tym czasie produkcja nowych pocisków ziemia–powietrze.

Według raportu World Air Forces 2020 ukraińskie Powitriani Syły posiadają dwadzieścia jeden MiG-ów-29 (z których część ma być zmodernizowana przez Elbit), dwanaście Su-24, trzynaście Su-25 i trzydzieści trzy Su-27, w tym sześć w szkolno-bojowej wersji UB.

Zobacz też: Dwa kutry patrolowe typu Island dotarły na Ukrainę

(forecastinternational.com)

Ronnie Macdonald, Creative Commons Attribution 2.0 Generic