Ukraina wycofała się z porozumienia dotyczącego umacniania i rozwoju współpracy przy standaryzacji wyposażenia wojskowego w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. Decyzja zapadła na posiedzeniu rządu 17 kwietnia z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu.

Stojący na czele ministerstwa pierwszy wicepremier Stepan Kubiw powiedział, że przeprowadzona w jego resorcie analiza wykazała, że Ukraina nie może dalej efektywnie wypełniać międzynarodowego porozumienia, ponieważ w ostatnim czasie jej uzbrojenie musi spełniać nowe standardy państwowe. Według niego Ukraina odeszła od 90% norm poradzieckich i przyjęła standardy zachodnioeuropejskie. Jest to jeden z elementów przystosowywania państwa do standardów NATO, a przystąpienie do sojuszu jest głównym długoterminowym celem ukraińskiej polityki.

Od 2016 roku Ukraina anulowała większość norm i standardów pochodzenia radzieckiego. Zamiast nich wprowadziła już 5 tysięcy norm ukraińskich, a w tym roku ma dodać kolejne 3 tysiące.

Teraz ministerstwo spraw zagranicznych zgodnie z procedurami poinformuje o fakcie odstąpienia od porozumienia Komitet Wykonawczy Wspólnoty Niepodległych Państw. W lutym tego roku Ukraina zakończyła proces wychodzenia z wielu organów koordynujących WNP i jest w trakcie wychodzenia z różnych traktatów wiążących się z tą organizacją.

Zobacz też: Ukraina odebrała pierwsze H225

(defence-ua.com)

VoidWanderer, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International