Bezpilotowe aparaty latające Elbitu. Od prawej: Hermes 900, Hermes 450 i Hermes 90.