Dzisiaj, w Nachiczewaniu (stolica Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej) doszło do trójstronnego spotkania ministrów spraw zagranicznych Azerbejdżanu, Iranu i Turcji. Tematem rozmów były kwestie o wymiarze regionalnym. Szefowie dyplomacji odnieśli się głownie do problemów bezpieczeństwa oraz regionalnej współpracy.

Już na samym początku Ali Akbar Salehi podkreślił, że potrzebne są wspólne wysiłki tych państw w celu przywrócenia praw narodu palestyńskiego do ziem okupowanych przez Izrael poprzez wyzwolenie ich od izraelskiego uzurpatora. Irański dyplomata stwierdził również, iż współpraca Azerbejdżanu, Iranu i Turcji będzie nieoceniona dla stabilności i bezpieczeństwa regionalnego.

Jednym z ważniejszych bloków dyskusyjnych, któremu poświęcono wiele uwagi był problem nierozwiązanego od lat konfliktu Górski Karabach. Podczas spotkania ministrowie spraw zagranicznych Azerbejdżanu Elmar Mammadyarov, Turcji Ahmet Davutoglu i Iranu Ali Akbar Salehi podkreślili konieczność uregulowania konfliktu o Górski Karabach na zasadach suwerenności. Jest to bardzo ogólnikowe stwierdzenie nie prowadzące do konkretnych konkluzji. Z drugiej strony jest ono bardzo wyraźnym poparciem stanowiska Azerbejdżanu i zachowania integralności terytorialnej tego państwa.

Dalsza część spotkania upłynęła na rozmowie odnośnie zwiększenia współpracy transgranicznej odnoszącej się do zwiększenia ilości połączeń kolejowych między zainteresowanymi państwami. Kolejną kwestią, która wypełniła czas przeznaczony na rozmowy, była sprawa ułatwień wizowych między tymi krajami.

(www.rferl.org; http://irna.ir)