Stany Zjednoczone, Szwecja i Finlandia podpisały porozumienie mające zwiększyć więzi bezpieczeństwa między tymi państwami. Umowa została podpisana przez sekretarza obrony Jima Mattisa, szwedzkiego ministra obrony Petera Hultqvista i fińskiego ministra obrony Jussiego Niinistö.

Ministrowie państw nordyckich stwierdzili we wspólnym oświadczeniu, że jest to jedynie pierwszy etap i punkt wyjścia do przyszłego zacieśnienia współpracy obronnej. Szczególny nacisk został położony na zwiększenie liczby wspólnych manewrów, które mają się przełożyć na zwiększona interoperacyjność. Finlandia już teraz przygotowuje się do organizacji dużych manewrów w 2021 roku.

Do tej pory trzy państwa były powiązane luźnymi umowami dwustronnymi. Agresywna polityka rosyjska spowodowała jednak, iż nienależące do NATO Szwecja i Finlandia zaczęły szukać bliższych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Ponadto umowa ma zbliżyć do siebie NATO i Unię Europejską, do której należą oba europejskie kraje.

Zobacz też: BALTOPS: B-52 zaminują szwedzkie wody?

(defensenews.com)

DoD / Petty Officer 1st Class Kathryn E. Holm