Rząd premiera Sato Eisaku wprowadził w roku 1967 zakaz eksportu broni do krajów komunistycznych, państw będących w stanie konfliktu międzynarodowego oraz objętych embargiem ONZ. W następnych latach zakaz został rozszerzony doprowadzając do niemal całkowitego zakazu sprzedaży broni za granicę, z wyjątkiem USA (od 1983). Luki w zakazie doprowadziły jednak do tego, że większość oporządzenia (od butów po noże i manierki) oraz min używanych w Azji Płd-Wsch nosiła etykiety „made i Japan”.

Obecnie w związku z wyborem F-35 na nowy podstawowy myśliwiec dla ASDF rząd premiera Nody planuje złagodzić dotychczasowe ustawodawstwo. W proponowanych zmianach znajdują się wprowadzenie możliwości uczestnictwa japońskich koncernów w projektach międzynarodowych (takich jak F-35 i tarcza antyrakietowa) oraz dostawy wyposażenia dla operacji humanitarnych. W efekcie planowanych zmian pojawi się także możliwość sprzedaży japońskiego uzbrojenia do krajów zaprzyjaźnionych.

(www.atimes.com)