Przedsiębiorstwo Thales poinformowało o inwestycji w rozwój techniki powietrznych i morskich pojazdów autonomicznych i bezzałogowych. Planuje się rozbudowę dwóch centrów testowo-szkoleniowych w Wielkiej Brytanii. Decyzję podjęto po wyciągnięciu wniosków z ćwiczeń Royal Navy pod kryptonimem „Unnamed Warrior” w 2016 roku, w których wzięła udział duża liczba bezzałogowców różnego typu. Na oba ośrodki, w których prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe systemów autonomicznych dla wojska i sektora cywilnego, Thales przeznaczył około 7 milionów funtów.

Pierwsza placówka – w Turnchapel Wharf w Plymouth – kosztować będzie milion funtów. Prowadzone będą tam prace testowo-szkoleniowe morskich systemów bezzałogowych. Potrwają one pięć lat i zaangażują dwudziestu pracowników. Thales spodziewa się, że położony na nabrzeżu ośrodek ułatwi dostęp do obszarów, na których prowadzone będą próby. Ośrodek pełnić będzie także funkcję kluczowego morskiego centrum integracji, prób i ewaluacji dla angielsko-francuskiego programu przeciwdziałania minom (Maritime Mine Counter Measures Programme).

Przedsiębiorstwo zapewnia, że kluczową rolę w dalszym rozwoju systemów bezzałogowych Thalesa odgrywać będzie porozumienie z lotniskiem West Wales Airport, podpisane na okres pięciu lat. Dotyczy ono kontynuacji programu dostaw systemu bezzałogowego Watchkeeper dla British Army, obejmuje także poszerzenie działań rozwojowych, prób i pakietu szkoleń.

Thales przeznaczy na inwestycję lotniskową 6 milionów funtów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zainwestowano już 10 milionów funtów w rozwój lotniska i lokalnej gospodarki w obszarze, na którym razem z ministerstwem obrony Wielkiej Brytanii Thales realizuje program Watchkeeper.

– Inwestycja w tych miejscach pozwala na bezpieczne przeprowadzanie prób, ocen i szkoleń autonomicznych bezzałogowców, prowadzenie innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych i opracowywanie wymogów dla użycia ich przez użytkowników wojskowych i cywilnych. Obydwa centra odgrywać będą kluczową rolę dla przyszłości Thalesa przy rozwijaniu bezzałogowców – powiedział prezes Thalesa w Wielkiej Brytanii Victor Chavez.

– Zarówno w powietrzu, jak i w środowisku morskim, Wielka Brytania odgrywa wiodącą rolę przy opracowywaniu bezzałogowców. Wiadomość ogłoszona przez Thalesa jest jeszcze jednym tego potwierdzeniem i pokazuje także, jak ta innowacyjna technologia przyczynia się do tworzenia miejsc pracy na terenie całego kraju – dodała Harriett Baldwin, podsekretarz stanu odpowiedzialna za zakup uzbrojenia.

Zobacz też: Watchkeeper – w przyszłości z biało-czerwoną szachownicą?

(informacja prasowa)