Francuska agencja uzbrojenia DGA (Direction générale de l’armement) wespół z przedstawicielami koncernu Dassault Aviation przeprowadziła kolejne próby w locie bezpilotowego bojowego statku powietrznego (UCAV) nEUROn. Tym razem udział w nich wzięło też pięć myśliwców wielozadaniowych Rafale oraz Boeing E-3 Sentry, samolot wczesnego ostrzegania i kontroli AWACS.

Piątą kampanię testową przeprowadzono w bazie lotniczej Istres-Le Tubé północny zachód od Marsylii we Francji. Francuskie ministerstwo obrony podało w oświadczeniu, że celem kampanii było zbadanie potencjału tego drona w różnych kontekstach operacyjnych, w tym także nad taktyką obrony.

Testy wspierali pracownicy centrum badawczego francuskich wojsk lotniczych (Centre d’Expériences Aériennes Militaires, CEAM) oraz woskowi ze skrzydła wykrywania i kontroli francuskich sił powietrznych. Wyniki doświadczeń Paryż wykorzysta w projekcie przyszłego francusko-niemieckiego samolotu myśliwskiego Future Combat Air System (FCAS).

Celem programu jest opracowanie załogowej maszyny o ograniczonej wykrywalności, współpracującej z bezzałogowcami nowej generacji. Mieszane eskadry samolotów załogowych i dronów – uderzeniowych i rozpoznawczych – miałyby operować w środowisku sieciocentrycznym.

Pierwsza kampania testowa nEURONa – nadzorowana przez przedstawicieli sześciu państw: Francji, Włoch, Szwecji, Hiszpanii, Grecji i Szwajcarii – odbyła się między grudniem 2012 roku a wrześniem 2015 roku i obejmowała 123 loty. W maju 2016 roku w centrum badawczym francuskich sił zbrojnych w Istres wznowiono testy tego bezzałogowca, zaś dwa miesiące później sprawdzono poprawność funkcjonowania systemów bezpilotowca podczas operacji w środowisku morskim.

Na początku 2019 roku z nEUROnem ćwiczyły dwa hiszpańskie Typhoony z 11. Skrzydła Ejército del Aire. Celem tych testów było sprawdzenie, jak dostępne Typhoonowi czujniki, z radarem na czele, radzą sobie z wykrywaniem nEUROna.

Zobacz też: Herony TP dla Niemiec

(defenseworld.net)

Dassault