Dzisiaj będą mieć miejsce rozmowy wśród sojuszników Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego nad wzmocnieniem szeroko pojętej architektury bezpieczeństwa oraz działaniach Sojuszu będących ich znaczącym komponentem.

Głównym tematem rozmów będzie próba ustalenia wspólnego stanowiska w sprawie tarczy antyrakietowej oraz sposobu przekonania Rosji, iż nie jest ona celem „natowskiego” projektu obrony przeciwrakietowej.

Tematami pobocznymi, lecz również bardzo ważnymi będą sprawa wzrostu napięć w Kosowie, stosunków ze światem arabskim w obliczu zmian wynikających z „Arabskiej Wiosny” oraz szeroko pojęta sprawa bezpieczeństwa w Afganistanie wraz z jego przeszłością po roku 2014 r.
W dalszej kolejności przewidziane jest spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji, na którym będzie on dyskutował z przedstawicielami państw NATO na temat „tarczy antyrakietowej”. Rozmowy będą mieć na celu obniżenie napięcia po ostatnich odważnych deklaracjach rosyjskiego przywództwa w kwestii rozmieszczenia zarówno defensywnych, jak i ofensywnych broni w reakcji na budowę wspomnianej tarczy przez Sojusz.

Negocjacje stały się bardzo ważne ze względu na strategiczną rolę relacji z Rosją w konsekwencji pogorszenia stosunków z Pakistanem. Wykorzystywanie terytorium Rosji w celach tranzytowych dla zaopatrzenia żołnierzy w Afganistanie (transportowane tamtędy jest około 52% dostaw dla wojska) może okazać się kartą przetargową w negocjacjach z NATO.

(http://www.spacedaily.com)