Pierwsze pociski manewrujące Hsiung Feng IIE (HF-2E) trafiły już do wyznaczonych jednostek. Jest to część wzmacniania potencjału militarnego Republiki Chińskiej pozostającej stale w konflikcie z Chińską Republiką Ludową.

W HF-2E zostały uzbrojone już 3 dywizjony wojsk rakietowych. Jednostki zostały rozmieszczone na północy wyspy w rejonie Taoyuan i Nowego Tajpej. Pociski mają posłużyć do przeprowadzenia odwetowego uderzenia w wypadku agresji ze strony ChRL. W tym celu przygotowano dla pocisków oraz ich mobilnych wyrzutni specjalne schrony na terenie wyznaczonych jednostek. Z dostępnych danych wynika, że dywizjony uzbrojone w HF-2E są jednostkami szybkiego reagowania.

Opracowany przez Chungshan Institute of Science and Technology (CSIST) HF-2E powstał na bazie przeciwokrętowego pocisku kierowanego HF-2. Przy zasięgu 600-650 km pocisk jest w stanie porazić liczne cele na obszarze południowych Chin. HF-2E jest pociskiem poddźwiękowym, przenoszącym głowice bojową o masie 200 kg. Aktualne prace zmierzają do wprowadzenia nowego silnika turbowentylatorowego, który pozwoliłby na uzyskanie zasięgu nawet 1200 km.

(armyrecognition.com)