Szwedzka agencja do spraw zamówień obronnych (Försvarets materielverk) poinformowała o anulowaniu przetargu na zakup nowego samolotu szkolno-treningowego do szkolenia podstawowego. Decyzję podjęto, ponieważ wśród złożonych ofert nie było ani jednej spełniającej wymagania przetargu. System miał obejmować samoloty, symulatory, naziemne pomoce szkoleniowe, środki bezpieczeństwa i usługi serwisowe.

Wszyscy oferenci zostali już poinformowani o anulowaniu postępowania przetargowego. Teraz agencja i dowództwo szwedzkich sił zbrojnych wspólnie będą analizować sytuację i rozważać dostępne możliwości. Nie ujawniono, jakie wymagania Szwedów nie zostały spełnione, więc może chodzić zarówno o wymagania taktyczno-techniczne samolotu i związanego z nim systemu szkolenia, jak i o koszty przekraczające szwedzkie założenia.

Szwedzkie lotnictwo od dawna poszukuje samolotów szkolno-treningowych dla zastąpienia znajdujących się obecnie w służbie SK60 (Saabów 105). Celem anulowanego przetargu było rozpoczęcie szkolenia pierwszych kandydatów na pilotów w nowym systemie w 2023 roku. Nie wiadomo, czy anulowanie przetargu będzie miało wpływ na przesunięcie tego terminu czy też Szwedom uda się powtórnie wybrać nowy samolot bardzo szybko.

Wydawało się, że przetarg przebiegnie sprawnie, ponieważ FMV już od dłuższego czasu prowadziła badania rynku i przeprowadziła fazę analityczno-koncepcyjną tak, aby w przetargu sformułować bardzo precyzyjne i jasne do oceny kryteria. Dodatkowo wśród założeń znalazł się zapis, że system ma się opierać na elementach będących już w produkcji, a nie tworzonych od podstaw pod szwedzkie wymagania. Dostawca musiał również zagwarantować przynajmniej trzyletnią obsługę serwisową z możliwością jej wydłużenia o dodatkowe dwa lata.

Zobacz też: Włosi chcą wymienić bwp Dardo

(fmv.se)

Maciej Hypś, Konflikty.pl