W obliczu oskarżeń o współpracę z reżimem Saudów minister obrony Szwecji Sten Tolgfors podał się do dymisji. Jednak po kilku dniach od tego wydarzenia okazało się, iż było ono jedynie początkiem całej burzy wokół szwedzkiego rządu oraz tajnych planów dotyczących współpracy z Arabią Saudyjską. Dotyczyło ono wspólnego projektu, który miał na celu finansowanie, konstrukcję oraz budowę fabryki broni w Arabii Saudyjskiej.

Współpraca ta była prawdopodobnie częścią zapowiedzi centroprawicowego rządu, który obiecał otwarcie innych rynków dla szwedzkich przedsiębiorstw z zakresu obronności. W 2007 roku Premier Fredrik Reinfeldt zapowiedział wzmocnioną współpracę z przemysłem w celu promowania szwedzkich przedsiębiorstw w dziedzinie eksportu, zwłaszcza na tych rynkach, gdzie istnieje wysoki popyt, czyli we wschodzących gospodarkach w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Wstępnie szacowana wartość szwedzkiego kapitału, która miała zostać zainwestowana w całe przedsięwzięcie obejmujące projektowania, budowy i wyposażenia to czterysta milionów dolarów. Co więcej, szwedzki przemysł obronny dostarczałby wszystkie istotne technologie produkcji, jak również zapewniałby szkolenie personelu. Obecnie nie jest jasne, w jaki sposób uda się skanalizować tę całą sumę.

(www.defensenews.com)