Austriackie plany reorganizacji i redukcji sił zbrojnych wywołały zaniepokojenie w Szwajcarii. W Bernie, Zurychu i Genewie pojawiają się obawy przed powstaniem próżni bezpieczeństwa we wschodniej części Alp.

Szwajcarzy zgadzają się z Austriakami w jednym: dla obu państw obrona własnego terytorium przed obca inwazją jest bardzo mało prawdopodobnym scenariuszem. Stąd jako główne zadania stojące przed siłami zbrojnymi wskazywane są zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, radzenie sobie z kryzysami migracyjnymi, cyberbezpieczeństwo i terroryzm.

Planowana pod tym kątem reorganizacja austriackich wojsk lądowych jest jednak w Szwajcarii krytykowana. Największe zastrzeżenia budzi redukcja sił. Neue Zürcher Zeitung przypomina, że – w przeciwieństwie do Szwajcarii – Austria leży na jednym z głównych szlaków migracyjnych do Europy, a do tego w pobliżu potencjalnie niestabilnych Bałkanów i Ukrainy.

Równie mocno krytykowane są plany zmian w austriackim lotnictwie. Szwajcarzy wytykają, że w przypadku pozbycie się Eurofighterów Austria nie będzie w stanie zabezpieczyć własnej przestrzeni powietrznej. Już teraz piętnaście Typhoonów uważanych jest za niewystarczającą liczbę do wypełniania zwykłych zadań misji air policing.

Różnica w podejściu do obrony między obydwoma alpejskimi krajami jest rażąca. Austria przeznacza rocznie na obronę około 2,5 miliarda euro, połowę tego co Szwajcaria. W przeciwieństwie do Wiednia Berno realizuje systematyczne programy modernizacyjne. Jako ciekawy przykład Neue Zürcher Zeitung przytacza austriackie ciężarówki Pinzgauer (na zdjęciu), wprowadzone do służby w siłach zbrojnych obu państw na początku lat 70. W Szwajcarii zostały one wycofane dwadzieścia lat temu. W Austrii są nadal w użyciu, a najnowsze modele powstały w latach 80.

Mimo pozytywnej oceny środowiska międzynarodowego szwajcarskie wojsko cały czas szykuje się na „niemożliwe” scenariusze. Co kilka lat ćwiczenia uwzględniają rozpad któregoś z sąsiednich państw, załamanie się strefy euro i konsekwencji takich wydarzeń.

Zobacz też: Wspólne ćwiczenia NATO i Szwecji na Bałtyku

(nzz.ch)

böhringer friedrich, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic