W ramach programu Air2030 Szwajcaria zamierza kupić nie tylko nowy samolot wielozadaniowy, ale również lądowe systemy przeciwlotnicze. Armasuisse – szwajcarska agencja odpowiedzialna za zakupy zbrojeniowe – wystosowała dzisiaj w tej sprawie zapytania ofertowe do trzech zagranicznych agencji rządowych.

Bazując na wymaganiach ustalonych przez ministerstwo obrony w marcu tego roku Armasuisse wysłała zapytania ofertowe na systemy przeciwlotnicze dalekiego zasięgu do trzech wytypowanych wcześniej państw: Francji (Eurosam i SAMP/T), Izraela (Rafael i Proca Dawida) oraz Stanów jednoczonych (Raytheon i Patriot). Oferty muszą zawierać opis możliwości danego systemu, koszty zakupu i utrzymania, informacje o możliwej współpracy między siłami zbrojnymi a producentem oraz informację o możliwości zastosowania offsetu.

Oferty muszą być przedstawione do końca marca 2019 roku. Wtedy Armasuisse przeprowadzi ich analizę, biorąc pod uwagę cztery czynniki różnej ważności: efektywność (zdolności operacyjne, autonomia): 55%, wsparcie produktu (łatwość utrzymania): 25%, współpraca: 10%, offset: 10%. Punkty uzyskane w tych kategoriach zostaną porównane z ceną zakupu i utrzymania każdego systemu, dzięki czemu zostanie wyłoniona najlepsza oferta.

Po pierwszej analizie nastąpi faza testów. Radar każdego z systemów ma być sprawdzony w Szwajcarii do końca lata 2019 roku. Właściwości pozostałych kluczowych komponentów – pocisków, systemów naprowadzania – zostaną ocenione na podstawie dodatkowych danych pozyskanych przez Armasuisse w Szwajcarii lub w kraju producenta.

Kolejnym etapem przetargu będzie ponowne wysłanie zapytań ofertowych w listopadzie 2019 roku. Oferenci będą już wtedy wiedzieli, jak wypadli na wcześniejszych etapach, i będzie to dla nich okazja do zaprezentowania oferty najkorzystniejszej cenowo. Oferty będzie można składać do maja 2020 roku, a do końca tego samego roku Rada Federacji zadecyduje o ostatecznym wyborze konkretnej oferty.

Od czasu wycofania w 1999 roku systemu BL-64 Bloodhound Szwajcaria nie posiada zestawów przeciwlotniczych dalekiego zasięgu. Odpowiednio rozmieszczone, takie systemy mogą z łatwością pokryć najbardziej zaludnione obszary państwa, zapewniając permanentną obronę. Dzięki temu myśliwce przez większość czasu mogą czekać w gotowości na ziemi i startować w zależności od sytuacji.

Zobacz też: Gruzja wybrała SAMP/T

(admin.ch, defense-aerospace.com)

MBDA