W księgarniach pojawiła się książka „Sztuka wojny”. Jest to przekład słynnego traktatu Sun Zi bezpośrednio z języka chińskiego, do którego dodano czterdzieści esejów o naturze wojny autorstwa ekspertów i specjalistów, całość pod redakcją Piotra Plebaniaka. Nasz serwis objął książkę patronatem medialnym.

„Sztuka wojny” to praca zbiorowa o filozofii i praktyce konfliktu, w której głos zabierają eksperci z rozmaitych dziedzin, w której wojny i konflikty toczą się, ukazując prawidła samego konfliktu i ludzkiej natury. Wśród autorów esejów znajdują się generał brygady Jarosław Kraszewski, profesor Witold M. Orłowski, doktor Wojciech Szewko, ambasador Andrzej Byrt, pułkownik Leszek Elak i podpułkownik Andrzej Kruczyński.

Książka jest dostępna w księgarni internetowej w formacie papierowym i elektronicznym.

Piotr Plebaniak (red.) – „Sztuka wojny”. Przekład: Piotr Plebaniak. Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2020. Stron: 712. ISBN: 978-83-94862-68-8.


Informacja o książce

Na kartach tej książki o konfliktach i wojnach wypowiadają się wybitni specjaliści. Prof. Jerzy Bralczyk, prof. Witold Orłowski, dr Tomasz Witkowski, płk Andrzej „Wodzu” Kruczyński i wielu innych.

Przekład traktatu „Sztuka wojny” stylizowany jest na piękną polszczyznę znaną nam z Trylogii Sienkiewicza.

Cały tom powstał pod redakcją Piotra Plebaniaka, autora m.in. „Mulan i inne opowieści z dawnych Chin” oraz bestsellera „36 forteli”. Myślą przewodnią i wizją całej pracy jest to, że w najgłębszym sensie wojna to konfrontacja dwóch ludzkich woli. Dlatego zawarty w książce nowy przekład traktatu „ Sztuka wojny”, bezpośrednio z języka chińskiego, jest tylko punktem wyjścia, jedną z wielu wizji wojny.

Ta książka to unikalne kompendium wiedzy o skutecznym działaniu. Zbiór maksym, spostrzeżeń starożytnych mistrzów i praktyków wojny oraz impresji i analiz współczesnych ekspertów. Ich wizje płynące z przeróżnych wycinków ludzkiego życia układają się w jedną wspólną wizję konfliktów: życie jest nieustanną walką, a w ostatecznym rozrachunku orężem dającym przetrwanie okazuje się nie miecz, lecz myśl. A w tak rozumianej wojnie percepcja jest wszystkim.

Tom zawiera potężną dawkę wizji świata oraz instrumentów wcielania ich w czyn: celne spostrzeżenia o naturze konfliktów i naturze ludzkiej, trafiające w sedno maksymy, wyciągi z dzieł dawnych mistrzów oraz impresje i eseje współczesnych ekspertów.

Inspiracje i wizje konfliktów oraz ludzkiej natury
Współautorzy zostali poproszeni o teksty, po których przeczytaniu czytelnik ma wykrzyknąć: „O! Nie pomyślałem o tym w ten sposób” lub „hm… teraz rozumiem świat lepiej!”.

Przewodnik dla samodoskonalenia
Współautorzy prezentują kluczowe książki swojego dzieciństwa lub młodości. Książki te pomogły im zbudować zestaw środków i metod, które stosowali w procesie samodoskonalenia oraz uformowały ich wizję świata. Podpowiedziały, jak budować instrumenty odnoszenia sukcesów i wytrenować wolę do osiągania zamierzonych celów. Na kartach tej książki pokolenia współautorów starożytnych, a potem współcześni inspirują siebie nawzajem, a na koniec inspirują czytelnika. Trenują wyobraźnię, budują „przestrzeń decyzyjną”, wskazują prawidłowości rządzące biegiem spraw i zdarzeń. Każda z tych wytycznych to „ostatnie ogniwo długiego łańcucha myśli”. Oto niektóre z nich:

Wojna to kolektywne zabijanie dla kolektywnych celów. (J. Keegan)

Ten, kto przekuje miecze na lemiesze, będzie orał dla tego, który tego nie zrobi. (nieznany)

Nie ma siły tak potężnej jak idea, której czas nadszedł. (Gustave Armaid)

Rodzaj ludzki od anarchii dzieli dziewięć [niezjedzonych] posiłków. (A.H. Lewis)

Chłopi, rzemieślnicy i kupcy to [dla władcy]trzy skarby. (Sześć taktyk księcia Tai)