Spółka PIT-Radwar zakończyła zaplanowane na ten rok dostawy samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (SPZR) Poprad do Sił Zbrojnych RP. Dwadzieścia cztery zestawy trafiły do jednostek wojskowych na terenie kraju i Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Ostatni egzemplarz wyjechał z zakładu we Wrocławiu 26 listopada. Dostawy realizowane są na podstawie umowy z Inspektoratem Uzbrojenia, która obejmuje 79 systemów o wartości ponad miliarda złotych.

Umowę na dostawę siedemdziesięciu siedmiu seryjnych Popradów o wartości 1,083 miliarda złotych podpisano z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej 16 grudnia 2015 roku. Dostawy ruszyły w czerwcu 2018 roku, a termin ich zakończenia wyznaczono na rok 2021. Poza egzemplarzami seryjnymi wojsku przekazano też dwa prototypy partii wdrożeniowej, które dostosowano do wersji seryjnej.

Do końca 2019 roku wojska obrony przeciwlotniczej odebrały łącznie trzydzieści sześć Popradów. Oznacza to, że z dostarczonymi w tym roku mają już sześćdziesiąt egzemplarzy. Przekazano je między innymi do 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Poprady przekazywane są również na wyposażenie niektórych baterii dywizjonów przeciwlotniczych brygad ogólnowojskowych.SPZR Poprad przeznaczony jest do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bardzo krótkich odległościach i małych wysokościach. Ma autonomiczny pasywny system wykrywania i śledzenia celów oraz zapewnia współpracę z systemem rozpoznania. Ma być trudny do wykrycia i odporny na zakłócenia. Może pracować w systemie i samodzielnie.

Poprad pozwala na neutralizację obiektów latających na wysokości od 10 do 3500 metrów w odległości od 500 do 5500 metrów. W czasie transportu moduł bojowy chowany jest do wnętrza zamykanej skrzyni ładunkowej. Moduł bojowy Poprada umieszczono na stanowisku podnoszonym i opuszczanym hydraulicznie. W jego skład wchodzi głowica optoelektroniczna i cztery wyrzutnie przeciwlotniczych pocisków rakietowych krótkiego zasięgu Grom (umieszczone po obu stronach głowicy). Pracuje w trybie dookólnym, kąt podniesienia zawiera się w granicach od –10 do +70 stopni.

Producent zapewnia o wysokiej mobilności zestawu i możliwości radiowej transmisji danych, które podporządkowano głównemu zastosowaniu: osłonie przeciwlotniczej wojsk operacyjnych i zwalczaniu obiektów powietrznych, na przykład samolotów czy śmigłowców. Poprad ma też być skutecznym środkiem przeciwko bezpilotowym aparatom latającym. Pod tym kątem można go doposażyć w elementy zestawu neutralizacji niekinetycznej. Należy się spodziewać, że w kontekście sukcesów dronów (w tym amunicji krążącej) w wojnie w Górskim Karabachu producent będzie coraz bardziej uwypuklał ten konkretny element potencjału Poprada.

Zobacz też: Kolejne Leopardy 2PL trafią do Wesołej

(informacja prasowa)

materiały prasowe PGZ