Białoruska agencja informacyjna BelaPAN poinformowała, że na lotnisku 61. bazy lotniczej w Baranowiczach wylądowały cztery rosyjskie myśliwce Su-27. Maszyny zasilą przyszłą bazę sił powietrznych w Lidzie, ośrodka wojskowego, który zapewni dodatkową ochronę granic Związku Białorusi i Rosji. Od 2015 roku stacjonować tam będzie pułk myśliwski wielozadaniowych myśliwców Su-27SM3. Obecnie dąży się do skompletowania jedynie jednej eskadry. Wraz z rosyjskimi maszynami w Baranowiczach znalazł się personel techniczny, który zajmie się ich obsługą.

Początkowo baza w Lidzie będzie wyłącznie rosyjska. Z czasem mają dołączyć również maszyny białoruskie. Baza stanie się elementem konsolidującym współpracę obu państw w ramach Związku Białorusi i Rosji, a także szerszego forum polityczno-wojskowej kooperacji poradzieckich republik, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (CSTO). Stanowi wypełnienie umowy, w ramach której miało dojść do utworzenia kompleksowego, wspólnego systemu obrony powietrznej obejmującego terytoria tych krajów. Jej zadaniem będzie zapewnienie ochrony przed ewentualnym atakiem na terytorium Białorusi i Rosji. Wszystkie powyższe działania realizowane są w celu wypełnienia kluczowej umowy w sprawie wspólnej ochrony przestrzeni powietrznej i utworzeniu wspólnej sieci regionalnej obrony powietrznej z Białorusią. Porozumienie podpisano w 2009 roku.

(en.rian.ru)