Dowódca rosyjskiej marynarki wojennej Wiktor Czirkow zdecydował się ujawnić, że przemysł stoczniowy jest obecnie w fazie sporządzania planów konstrukcyjnych nowego okrętu podwodnego. Projekt oznaczono kryptonimem „Kalina”. Rosjanie zamierzają skonstruować pierwszy konwencjonalny okręt podwodny, który będzie wyposażony w napęd niezależny od powietrza (Air Independent Propulsion).

Na razie nie są znane żadne szczegóły na temat proponowanej konstrukcji, ale z pewnością pojawią się one w najbliższym czasie. Jednocześnie stocznia Siewmasz opracuje ultracichy system napędowy AIP, oparty na wykorzystaniu wodoru, specjalnie z myślą o montażu na okręcie. Pierwotnie system zostanie umieszczony na jednostkach projektu 677 Łada, w pierwszej kolejności na B-585 Sankt-Pietierburg.

Napędy niezależne od powietrza atmosferycznego (AIP) mają zdecydowaną przewagę nad spalinowo-elektrycznymi odpowiednikami, które muszą się regularnie wynurzać, aby naładować akumulatory. Podobnie jest w przypadku atomowych okrętów podwodnych, których hałaśliwe pompy pracują bez przerwy w celu ciągłego chłodzenia reaktorów. Wyposażone w system AIP okręty podwodne mogą pozostawać w zanurzeniu nawet przez kilka tygodni i są znacznie cichsze. Wykorzystują bowiem ogniwa elektrochemiczne wytwarzające prąd elektryczny z wodoru i tlenu, które gromadzi się w specjalnie do tego przystosowanych zbiornikach okrętowych.

(ria.ru)

Mike1979 Russia, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0