Według danych zebranych przez Arab Barometer 2018–2019 ponad połowa obywateli państw arabskich ufa wojsku jako instytucji. Jednocześnie większość badanych określa poziom korupcji w swoich krajach jako wysoki lub bardzo wysoki. Brak nagłośnionych afer i aura porządku otaczająca oficerów sprawiają, że wojsko postrzegane jest jako zewnętrzny element arabskiej rzeczywistości, niezwiązany z patologiami toczącymi administrację państwową.

Jednym z najbardziej jaskrawych przypadków potwierdzających tę tezę są dane pochodzące z Egiptu. 57% spytanych określiło, że ufa wojsku „całkowicie” a 27,3% – „bardzo”. Jednocześnie w pierwszej grupie aż 48% określiło poziom korupcji w kraju jako „ekstremalny”. Za najbardziej skorumpowane swoje władze uznają Libijczycy (77%), Irakijczycy (74%) i Tunezyjczycy (74%). Dane z Tunezji przypominają odpowiedzi udzielone przez Egipcjan. Mimo iż 74% badanych uważa instytucje centralne za skorumpowane, 69% utrzymuje, że ufa wojsku.

Oficerowie cieszą się ogromnym szacunkiem w społeczeństwach arabskich. Jest to efekt trwającej od dekad kampanii propagandowej przedstawiającej żołnierzy jako obrońców chroniących cywilów przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Podobnym zaufaniem nie cieszą się instytucje cywilne. Zarówno politycy, jak i sędziowie postrzegani są jako skorumpowani i nieudolni. W państwach głęboko podzielonych według linii etnicznych i religijnych siły zbrojne postrzegane są jako element jednoczący wszystkich obywateli.

Promowanie tego rodzaju idei połączone jest z brakiem informacji dotyczących skali korupcji w siłach zbrojnych. Z powodu restrykcyjnych przepisów dziennikarze starają się unikać poruszania tematów mogących przedstawić wojsko jako instytucję w złym świetle. Opisywanie skandali może zostać zinterpretowane jako ujawnianie tajemnic państwowych i wiązać się z poważnymi restrykcjami. Cywile nie mają pełnego obrazu sytuacji, a wojsko jawi się jako jednocząca siła stojąca ponad patologiami życia codziennego.

Zobacz też: Pięciu algierskich generałów oskarżonych o korupcję

(arabbarometer.org, opendemocracy.net)

US Army / Sgt. Chad Menegay