Gdy prezydent Alpha Condé ogłosił chęć zmiany konstytucji i zniesienia limitu kadencji, wzbudził niepokój gwinejskiej opozycji. Politycy byli oburzeni i obawiali, się autokratycznych zapędów głowy państwa. W zupełnie innym tonie wypowiedział się wówczas rosyjski ambasador Aleksandr Bregadze. W noworocznym przemówieniu dyplomata stwierdził, iż „to konstytucje muszą dostosować się do rzeczywistości, a nie rzeczywistość do konstytucji”, czym wzbudził oburzenie wykraczające dalece poza świat gwinejskiej polityki.

W maju 2019 roku kontrowersyjny ambasador przestał pełnić funkcje publiczne i został zatrudniony przez Rusal – działającą w Gwinei rosyjską firmę zajmującą wydobyciem i przetwarzaniem aluminium. Innym ważnym przedsiębiorstwem górniczym jest Nordgold, kontrolujący kopalnię złota Lefa w pod miastem Lero, około 680 kilometrów od Konkary. Naciski ze strony firm górniczych są szczególnie silne w kraju, który nawet 1/3 swoich dochodów czerpie z wydobycia.

W 2011 roku prezydent Condé próbował przyjąć nowe prawo zmuszające firmy wydobywcze do większej dbałości o środowisko naturalne i nałożyć wyższe podatki. Przemysł górniczy wstrzymał wówczas wszystkie inwestycje, zmuszając rząd do rezygnacji z pomysłu i przyznania firmom specjalnych przywilejów. Według przedstawicieli Publish What You Pay (PWYP), organizacji zajmującej się monitorowaniem przemysłu wydobywczego, rosyjskie przedsiębiorstwa zwolnione są z podatków i nie ponoszą kosztów związanych z wypłatami dla pracowników.

O dostęp do gwinejskich zasobów rywalizują Chiny, Rosja i Francja. Z uwagi na relację łączące Związek Radziecki i Gwineę, pierwszą francuską kolonię, która ogłosiła niepodległość, Moskwa cieszy się szczególną sympatią wśród miejscowych elit. Rosyjskie wpływy w Afryce skoncentrowane są na sferze wojskowej oraz sektorach górniczym i energetycznym. Działania te nie są prowadzone z takim rozmachem, jak czynią to Chińczycy, lecz zauważalna jest długofalowa próba odbudowania silnej pozycji Rosji w Afryce.

Zobacz też: Wobec bierności Zachodu Rosja umacnia wpływy w Afryce

(theguardian.com)

darrylkeith, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported