„Jest to początek długiej przyjaźni pomiędzy Izraelem a Cyprem” – powiedział minister obrony Cypru – Demetris Eliades – po podpisaniu porozumienia dotyczącego wspólnej obrony i wymiany informacji wywiadowczych ze swoim izraelskim odpowiednikiem Ehudem Barakiem.

„Cypr i Izrael wyznają wspólne wartości i pragną pokoju ze swoimi sąsiadami” dodał cypryjski minister zapraszając jednocześnie Ehuda barak do odwiedzenia wyspy w pierwszej połowie 2012 roku.

Porozumienie obronne jest kolejną umowa pomiędzy oboma państwami podpisaną w ostatnim czasie. Wcześniej strony dogadały się co do granic wyłącznych stref ekonomicznych na morzu oraz w zakresie współpracy przy wydobywaniu gazu i ropy naftowej z dna morza.

To pierwsza wizyta cypryjskiego ministra obrony w Izraelu i z pewnością nie bez znaczenia jest moment, w którym następuje, czyli krótko po zaostrzeniu się stosunków Izraela z Turcją, po tym jak w wyniku akcji izraelskich żołnierzy zginęło dziewięciu tureckich marynarzy z Flotylli Wolności. Jeszcze tego samego dnia, gdy Turcja ogłosiła zawieszenie stosunków militarnych z Izraelem minister Eliades spotkał się z izraelskim ambasadorem i wspólnie omawiali problemy bezpieczeństwa obu państw.

Napięcie jeszcze bardziej wzrosło, po tym jak amerykańska firma Noble Energy rozpoczęła eksploatację złóż gazu w cypryjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. W odpowiedzi Turcja wysłała w ten rejon swoje okręty wojenne twierdząc, że izraelsko-cypryjska umowa o granicach jest nieważna oraz powołując się na wolność żeglugi na wodach międzynarodowych. To z kolei spotkało się z reakcją ze strony Izraela, Grecji i Rosji (tradycyjnych przeciwników Turcji), które potępiły turecką „agresję” oraz poparły i potwierdziły cypryjskie prawo do suwerennego zarządzania jego zasobami naturalnymi oraz zapowiedziały jego ewentualną obronę.

Od tego czasu Noble Energy określił zasoby gazu tylko w rejonie, do którego ma prawa na 28 miliardów metrów sześciennych, Rosja odbyła na cypryjskich wodach manewry z udziałem lotniskowca, a relacje cypryjsko-izraelskie wzmocniły się znacząco, czego skutkiem jest podpisana umowa obronna.

(defencegreece.com)