Szef sztabu duńskiej marynarki wojennej kontradmirał Frank Trojahn stwierdził, że zakup rakiet średniego zasięgu Standard Missile-2 (SM-2) Block IIIA dla fregat typu Iver Huitfeldt jest priorytetem dla sił zbrojnych.

Dania posiada trzy fregaty tego typu, które weszły do służby w latach 2014-2015. Są to Iver Huitfeldt, Peter Willemoes (na zdjęciu), i Niels Juel. Wyposażone są w opracowany przez Thalesa zintegrowany system obrony powietrznej składający się z radaru wielofunkcyjnego APAR z aktywną anteną fazowaną pracującego w paśmie I/J, radaru SMART-L pracującego w paśmie D i systemu kontroli uzbrojenia Terma C-Flex. Na okrętach zamontowane są kompatybilne z SM-2 wyrzutnie pionowe VLS Mk 41.

Identyczne wyposażenie znajduje się na holenderskich fregatach De Zeven Provinciën i niemieckich fregatach typu F 124. Radar APAR daje możliwość jednoczesnego atakowania kilkunastu celów powietrznych przy użyciu naprowadzanych radarowo rakiet RIM-162 Evolved SeaSparrow Missiles i SM-2 Block IIIA. W trybie ciągłego przerywanego podświetlania wiązką (interrupted continuous wave illumination, ICWI) radar transmituje serię krótkich impulsów, która błyskawicznie przełącza się pomiędzy kolejnymi celami, z energią umożliwiającą naprowadzanie kilku rakiet na osobne cele.

(janes.com, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)

Maciej Hypś, konflikty.pl