Ministerstwo Obrony Słowenii, Rotis Plus d.o.o. oraz fińskie przedsiębiorstwo Patria dokonały renegocjacji kontraktu na dostawy kołowych transporterów opancerzonych należących rodziny AMV (lokalny wariant tej maszyny nazywany jest Svarun).

W efekcie podpisanej ugody nastąpiła drastyczna reedukacja zamówionego przez Słowenię sprzętu. Początkowo umowa przewidywała dostawę stu trzydziestu pięciu maszyn. Obecnie Słowenia otrzyma trzydzieści sztuk, które już znajdują się na wyposażeniu słoweńskiej armii. Umowa, sygnowana w 2006 roku, zawierała również regulację obejmujące offset. Strony za wspólnym porozumieniem, stwierdziły jego wypełnienie.

Ostatnim punktem zawartego porozumienia jest przejęcie przez Patrię zadań serwisowania posiadanych przez Słowenię Svarunów. Początkowo obowiązek usług serwisowych należał do przedsiębiorstwa Rotis Plus d.o.o.

Oficjalnym powodem renegocjacji kontraktu są przede wszystkim kwestie finansowe, związane z cięciami w państwowym budżecie.

Seppo Seppälä, szef działu Patria Land Services, wyjaśnił że renegocjacja zwartego w przeszłości kontraktu jest racjonalnym rozwiązaniem w obecnej sytuacji gospodarczej, ponieważ przemysł obronny musi dostosować się do potrzeb i możliwości swoich odbiorców i zmian zachodzących w światowej koniunkturze. Jednocześnie wyraził zadowolenie ze słoweńskiego zainteresowania pojazdami AMV Patria i wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

(armyrecognition.com)