Słoweńskie ministerstwo obrony poinformowało 5 lutego, że planuje pozyskać kołowe transportery opancerzone Boxer (na zdjęciu w konfiguracji dla australijskiego programu Land 400 Phase 2) dla dwóch zmechanizowanych grup bojowych piechoty. W każdej z nich znajdzie się czterdzieści osiem pojazdów tego typu.

Kupno pojazdów ma odbywać się za pośrednictwem Organizacji do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR). Jej przedstawiciele twierdzą jednak, iż Słowenię zapoznano z programem pozyskiwania wozów, ale do tej pory nie wpłynęła żadna konkretna oferta.

Urzędnicy słoweńskiego resortu obrony przyznają, że jeszcze w tym miesiącu wystosują odpowiednie dokumenty do OCCAR. Końcowa propozycja przewidziana jest na wrzesień lub październik. Pozyskanie Boxerów jest już przesądzone, a środki finansowe zagwarantowane w budżecie na lata 2018–2019. Transakcja zostanie zrealizowana w całości w latach 2018–2020.

Kołowe transportery opancerzone Boxer będą stanowić trzon nowo formowanej batalionowej grupy bojowej. Według obecnych planów będą sytuowane między czołgami podstawowymi, stanowiąc komponent wsparcia, i transporterami uzbrojonym bezzałogowe mody z karabinami maszynowymi kalibru 12,7 milimetra. W służbie zastąpią gąsienicowe transportery M-80, których słoweńskie wojska lądowe posiadają pięćdziesiąt cztery sztuki.

Pierwsze czterdzieści osiem pojazdów tego typu dla pierwszej grupy bojowej trafi do odbiorcy w latach w latach 2018–2020, gotowość operacyjną uzyska dwa lata później. Słoweńskie ministerstwo obrony planuje, że pierwsza kompania rozpocznie służbę bojową w 2020 roku. Wszystkie maszyny drugiej grupy bojowej będą gotowe do służby liniowej do roku 2025.

Słoweńskie Boxery uzbrojone będą w armatę automatyczną kalibru 30 milimetrów i zamontowany współosiowo karabin maszynowy kalibru 7,62 milimetra.

Pozyskanie Boxerów uwzględniono w średnio- i długoterminowych planach obronnych kraju. Słoweńskie siły zbrojne staną się czwartym użytkownikiem wozów tego typu. Wcześniej nabyły je Holandia, Republika Federalna Niemiec i Litwa. Zainteresowana tymi pojazdami jest również Wielka Brytania.

Zobacz też: Modernizacja niemieckich Boxerów do wariantu A2

(janes.com, defence-blog.com)

Graham Robson-Parker, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International