Przedstawiciele rządów Angoli i Serbii podpisali porozumienie, na którego mocy grupa dwudziestu pięciu kadetów angolskich sił zbrojnych zostanie w 2019 roku przeszkolona w Serbii. Na czwartym spotkaniu grupy pracującej nad dalszym zacieśnieniem współpracy między oboma krajami Belgrad reprezentował sekretarz stanu w ministerstwie obrony Aleksandar Živković, a Luandę sekretarz ministerstwa obrony Afonso Carlos Neto.

Na mocy ogłoszonego porozumienia na bezpłatne kursy wysłanych będzie dwudziestu pięciu żołnierzy, spośród których dziesięciu odbędzie szkolenie podstawowe, a piętnastu – specjalistyczne na Wojskowej Akademii Medycznej. Początek programu zaplanowano na styczeń 2019 roku.

Przedstawiciel Serbii zaproponował również podpisanie porozumienia w sprawie wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa i współpracy w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

Zobacz też: Nowy serbski zestaw obrony wybrzeża

(angop.ao)

US Army / Spc. Justin De Hoyos