Dziewięciu instruktorów z oddziału Navy SEAL udało się do Peru w celu przeprowadzenia szkolenia dla czterdziestu ośmiu komandosów tamtejszej marynarki wojennej. Głównym celem ćwiczeń jest zwiększenie zdolności Peruwiańczyków do zwalczania przestępczości.

Szkolenie odbywa się w czterech obszarach: operacjach bezpośrednich, rozpoznaniu, neutralizacji ładunków wybuchowych i operacjach desantowych. Operacje bezpośrednie obejmują walkę na morzu, walkę w terenie zurbanizowanym, odbijanie zakładników, przeszukania pomieszczeń i taktykę snajperską. Rozpoznanie obejmuje kamuflaż, maskowanie i transmisję danych. Dwa ostatnie zagadnienia są połączone i obejmują neutralizacje improwizowanych ładunków wybuchowych, działalność płetwonurków bojowych, rozpoznanie morskie czy wsparcie dla dużych operacji desantowych.

– Dzięki temu szkoleniu peruwiańska marynarka wojenna będzie miała większe umiejętności i będzie lepiej przygotowana do uczestnictwa w strategicznych operacjach przeciwko terroryzmowi, zagrożeniom transnarodowym i innym nielegalnym operacjom. Kooperacja przekłada się również na wzmocnienie więzi z US Navy – powiedział komandor Ricardo Devoto Gagliardi z 1. Grupy Operacji Specjalnych peruwiańskiej floty.

Jednostka komandosów peruwiańskiej marynarki wojennej została utworzona w 1980 roku. Do jej zadań należy infiltracja dalekiego zasięgu na morzu, lądzie i w powietrzu, w tym z wykorzystaniem okrętów podwodnych i innych pojazdów wodnych oraz samolotów, rozpoznanie, operacje saperskie i zwalczanie partyzantki na terenach wiejskich i zurbanizowanych.

Ponieważ długa linia brzegowa jest strefą wzmożonej aktywności przestępczej, peruwiańska marynarka wojenna szuka okazji do współpracy nie tylko z US Navy, ale też oddziałami specjalnymi z innych państw. Komandor Devoto powiedział, że już teraz trwają przygotowania wspólnie z oddziałami kolumbijskimi do nawiązania trójstronnej współpracy z Amerykanami. Jej celem będzie usprawnienie komunikacji, zwiększenie intensywności szkolenia i utworzenie regionalnej sieci do reagowania na międzynarodowe zagrożenia.

(dialogo-americas.com)

US Air Force / Tech. Sgt. Rick Sforza