Pod koniec lipca w bazie ukraińskiej marynarki wojennej w mieście Oczaków rozpoczęła się budowa amerykańskiego centrum operacji morskich. Konstrukcję wznoszą żołnierze 1. Morskiego Mobilnego Batalionu Budowlanego – popularnie zwani seabees.

Amerykanie przebywają w Oczakowie już od kwietnia. W tym czasie załatwiali pozwolenia na budowę, podpisywali kontrakty z lokalnymi firmami i realizowali inne zadania logistyczne związane z budową i wieloletnim utrzymaniem centrum. Po ukończeniu budowy będzie ono służyło jako operacyjne centrum planowania w czasie przyszłych ćwiczeń wojskowych organizowanych na Ukrainie. W przyszłości seabees zajmą się również budową zaplecza remontowego dla okrętów oraz punktów kontroli dostępu wraz z ogrodzeniem zewnętrznym.

Morskie centra operacyjne są organizacjami dowodzenia i kontroli na poziomie operacyjnym. Wspierają zarządzanie flotą i wypełnianie zadań przez dowódców okrętów poprzez udostępnianie elastycznych zespołów sztabowców do przetwarzania danych i wypracowywania propozycji rozwiązań kluczowych zagadnień dla dowódców.

Zobacz też: Brytyjczycy szkolą Ukraińców

(navaltoday.com)

US Navy/Jonathan Carmichael