Amerykanie oficjalnie poinformowali o obłożeniu sankcjami siedmiu pakistańskich agencji rządowych i komercyjnych spółek, które są rzekomo związane z krajowymi programami: rakietowym, obronnym i nuklearnym. Należą do nich Ahad International, Air Weapons Complex, Engineering Solutions Pvt. Ltd., Maritime Technology Complex (MTC), National Engineering and Scientific Commission (NESCOM), New Auto Engineering i Universal Tooling Services.

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych przekazał, że na czarnej liście znalazły się podmioty określone przez amerykańską administrację jako działające wbrew bezpieczeństwu narodowemu i interesom polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Zastosowany instrument kontroli eksportu (Export Administration Regulations) oznacza, że amerykańskie podmioty gospodarcze będą musiały powstrzymać się od wchodzenia w interesy z wymienionymi spółkami. Departament Handlu nie sprecyzował naruszeń dokonanych przez te podmioty i nie podał szczegółów dotyczących przedmiotów, które miały być eksportowane, importowane lub reeksportowane.

Kontrola eksportu dotyczy przypadków handlowania produktami i technologiami stwarzającymi możliwość podwójnego zastosowania, czyli odpowiednimi zarówno do celów komercyjnych, jak i militarnych. Biały Dom uznał, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, oparte na szczegółowych i potwierdzonych informacjach, że „powyższe rządowe, parapaństwowe i prywatne podmioty w Pakistanie są zdeterminowane do tego, aby brać udział w działaniach, które są sprzeczne z bezpieczeństwem narodowym i polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych”.

Dlatego też potrzebne są zdecydowane działania. Umieszczenie tych podmiotów na liście kontroli eksportu ma bowiem zapewnić wystarczający instrument zapobiegania wywozowi, reeksportowi lub wewnątrzkrajowym transferom przedmiotów podwójnego zastosowania. Wymaga ono każdorazowego spełnienia wymogów licencyjnych podczas obrotu handlowego materiałami podwójnego zastosowania z pakistańskimi spółkami, które mogą działać w różnym charakterze, zarówno jako odbiorcy finalnego, jak i pośrednika.

Zobacz też: Chiny nakładają embargo na Koreę Północną

(defenseworld.net)

SyedNaqvi90, na licencji Attribution-Share Alike 3.0 Unported